Läs om vår hantering av Covid-19.

Studenten 2021

Torsdag den 10 juni tar våra elever i åk 3 studenten och även i år kommer det se lite annorlunda ut och likna förra årets student. Utspringet kommer ske klassvis efter en bestämd tidsplan, och varje elev får max ha två anhöriga närvarande. Utspringet kommer sändas live på Instagram. Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller, därför ska alla som uppvisar sjukdomssymtom stanna hemma och besökare på plats kommer få stå på angivna platser.

Studenten kommer består av fyra olika delar:
1. Studentfotografering i stadsparken 8.30
2. Klassen träffar mentorerna på skolan i respektive klassrum
3. Betyg- och stipendieutdelning av rektorer (Sänds LIVE)
4. Utspring (Sänds LIVE, Orrholmsgatan 4)
12.00 EE18
12.15 ES18
12.30 TE18

Inga folksamlingar vid skolan får uppstå så vi uppmanar alla att hålla 2m avstånd och att respektera att 10 minuter efter utspring så måste området tömmas så anhöriga från nästa klass kan ta plats. Eleverna kommer springa ut och ställa sig vid entrén och där kommer fotografier tas av skolan som senare kommer publiceras på de sociala medierna. Efter klasserna stannat för fotografering så går de mot sina respektive anhöriga. De elever som väljer att springa ut denna dag samtycker till film/foto för publicering.
Område för studenten 2021

Tidsplanen för dagen eller förfarandet kan komma att ändras utifrån
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi följer beslut från
Karlstad kommun.