Terminstider

Läsårstider 2018/2019

 

Vårterminen 2019

Tisdag 8 januari – onsdag 5 juni

Lovdag 19 april, 1 maj och 30 maj, 2019

Studiedagar 31 maj

Studenten är onsdag den 5 juni 2019, utspring kl 12.00

Lov 2019

Sportlov, vecka 9, 2019
Påsklov, vecka 17, 2019

 

Läsårstider för läsåret 2019/2020:

Höstterminen 2019-08-22 – 2019-12-20

Vårterminen 2020-01-08 – 2020-06-11 (studenten 11/6)

Eleverna har följande lovdagar under 2019/2020:

Höstlov vecka 44 2019

Sportlov vecka 9 2020

Påsklov vecka 16 2020

Lovdag 22 maj 2020