Läs om vår hantering av Covid-19.


Vanliga frågor om NTI Karlstad

 

Var ligger skolan?

Vi finns på Orrholmsgatan 4, på Orrholmen.

Här kan du gå en 3D-tur i skolans lokaler.
 

Vad får jag för dator?

Man lånar under skoltiden en laptop av skolan, som man sedan efter avslutad examen kan köpa loss för en förmånlig summa.
 

Hur ser schemat ut?

Det kan se olika ut beroende på vilka kurser du läser. Men vanligt är att man börjar runt 08.30 och slutar runt 16. Sedan kan man ibland börja och sluta tidigare eller börja och sluta lite senare.
 

Hur många elever går på skolan?

Det går ca 120 elever på skolan.
 

Hur många elever går det på de olika programmen?

Vi erbjuder 32 platser på våra teoretiska program och 26 platser på de yrkesförberedande programmen.
 

Var har jag idrott?

Idrotten äger rum på Tingvallahallarna. De teoretiska momenten hålls på skolan, och ibland kan vi även vara ute, eller på andra idrottslokaler i Karlstad.
 

Har skolan en matsal?

Skolan har egen matsal på plan 1, och matserveringen sköts av cateringfirman Joj. För meny, se www.jojcatering.se.
 

Vilka språk erbjuder skolan?

Skolan erbjuder inte moderna språk eftersom dessa inte ingår i någon av programmens poängplan, däremot kan man läsa engelska och Phyton C++.
 

Får jag busskort av skolan?

Du som bor minst 6 km från skolan och har rätt till studiehjälp, kan få busskort som gäller alla skoldagar under terminen.
 

Erbjuder skolan läxhjälp?

Varje klass har coachtid utlagd på schemat så att alla elever ska få stöttning att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Tiden är även till för att elever ska nå högre mål.
 

Varför ska jag välja NTI Gymnasiet Karlstad?

NTI Gymnasiet Karlstad har ett pedagogiskt arbetssätt som matchar de krav och förväntningar på kompetens och förmågor som högskola, universitet och näringsliv ställer.

Skolan är liten och har bra sammanhållning, här känner alla varann och det anordnas ofta roliga aktiviteter, som till exempel LAN.
 

Är NTI Karlstad en friskola?

NTI Karlstad är en fristående skola som ägs av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Totalt driver AcadeMedia drygt 140 gymnasieskolor i Sverige.
 

Vad är en friskola?

En friskola drivs av en annan ägare än en kommun eller ett landsting. Alla AcadeMedias friskolor är helt kostnadsfria.

Alla har möjlighet att söka till en friskola, oavsett var man är folkbokförd. Ansökan och antagning av elever sker på samma sätt som på en kommunal skola. Friskolan har samma rättigheter och skyldigheter som andra skolor, vilket till exempel innebär att de, bland annat, följer skollagen när det gäller betygssättning.