Rektor har ordet

TECH, SCIENCE och IT är tre begrepp som genomsyrar vardagen här hos oss på NTI gymnasiet i Karlstad. Det är viktigt för oss att alla elever når sina mål och trivs i skolan. Som elev på vår skola ska du alltid känna dig välkommen och värdefull. Du kan vara övertygad om att jag som rektor alltid tar dina åsikter och idéer på fullaste allvar. När du väljer väljer att gå något av våra tre program så kan du lita på att du får en utbildning som förbereder dig för framtiden.

Här på NTI Gymnasiet Karlstad har vi valt att specialisera oss på tre program där alla är riktade mot framtidens arbetsmarknad inom IT. Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik (TEINF) som fokuserar på Software och Engineering, El- och energiprogrammet med inriktning på dator- och kommunikationsteknik (EEDAT) som utbildar för framtidens Infrastructure som är hårdvaran och inställningar i datorer och närverk som gör att allt funkar som det ska och Estetiska programmet med inriktning estetik och media (ESEST). Här får eleverna arbeta med front end som är det som man ser när man besöker en hemsida – form av färger, bilder, filmer, texter, knappar och formulär.

Vid sidan av den tekniska utvecklingen så arbetar vi utifrån ledord som närhet, öppna dörrar och elevinflytande. Jag, tillsammans med övrig personal, vill välkomna dig till ett gymnasium i framkant.

Fredrik Sjövall
Rektor

fredrik.sjovall@ntig.se