Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Dalila som är rektor på skolan eller vår studie- och yrkesvägledare Daniel.

Dalila Adilagic, rektor
E-post: dalila.adilagic@ntig.se
Telefon: 0760 49 66 82

Daniel Kipowski, studie- och yrkesvägledare
E-post:daniel.kipowski@learnet.se