Kontakt

Kontakt

Administratör: 044 – 20 59 80

Arbetslag: 044-205981

E-post: kristianstad@ntig.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan sker till 0724 – 50 19 44 mellan 08:00 och 10:00.

Personal