Stort grattis till Axel i teknik åk 2 som är en av 51 ungdomar i Sverige (989 från 64 länder) som blivit antagen till programmet Junior Academey!

Programmet, som bedrivs på fritiden, vill uppmuntra och stimulera riktigt engagerade och intresserade elever. Formen ger dem en unik möjlighet att arbeta med ungdomar från andra länder för att lösa verklighetsbaserade problem. De får också tillgång till ett forum för att diskutera brännande frågor som exempelvis klimatförändringarna och den globala digitaliseringen, med ungdomar från hela världen, forskare och yrkesverksamma.

I Sverige lanseras Junior Academy av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Internationellt drivs det av the New York Academy of Sciences. De antagna ungdomarna får ungdomsmedlemsskap i the New York Academy of Sciences, samma vetenskapsakademi som en gång hade Charles Darwin och Thomas Edison som medlemmar.