Studentmiddag och utspring kommer att äga rum på Borgmästargården vid Stora Torg i Kristianstad. Datum är den 14 juni och hålltiderna är 12:00 för middag, 14:00 för utspring.