Vanliga frågor om NTI Kristianstad

 

Var ligger skolan?

Vi finns på Västra Vallgatan 2. Skolan är centralt belägen i nyrenoverade och ljusa, fräscha lokaler sen 2014. Nära till centralstation, hälsoträdgården, rådhuset.

Här kan du gå en 3D-tur i skolans lokaler.
 

Var har jag idrott?

Eleverna har idrott på Kristianstad Arena (stadsdelen Söder) ca 1 km från skolan.
 

Vad får jag för dator?

Eleverna får låna en dator under den tid som de är inskrivna på skolan. Särskilda regler gäller dock för datoranvändning som elev och vårdnadshavare får ta del av och skriva under innan utlämning.

Skolan använder sig av samtliga Office-programvaror inom Office-paketet. Adobe-sviten används även dagligen i undervisningen. VMWare används vid virtualiseringar. Vad gäller programmeringsspråk så används bland annat C#, Javascript, PHP för utveckling av allt mellan webb och spel.
 

Hur många elever går på skolan?

Det går ca 170 elever på skolan.
 

Har skolan en matsal?

Vi äter lunch på Teaterbaren vid Tivoliparken i Kristianstad, ca 200 meter från skolan.
 

Hur ser schemat ut?

Det kan se olika ut beroende på vilka kurser du läser. Men vanligt är att man börjar runt 08.30 och slutar runt 16. Sedan kan man ibland börja och sluta tidigare eller börja och sluta lite senare.
 

Erbjuder skolan läxhjälp?

Ja, vi erbjuder ”läxhjälp” i form av resurstid.
 

Vilka språk erbjuder skolan?

Skolan erbjuder inte moderna språk eftersom dessa inte ingår i någon av programmens poängplan, däremot kan man läsa engelska. För de elever som önskar läsa hemspråk har skolan ett samarbete med Kristianstads kommun som ger denna undervisning.
 

Får jag busskort av skolan?

Busskort bekostas av elevens hemkommun. Ett krav är att man bor minst 6 km från skolan. Information om detta brukas skickas hem i god tid innan läsårsstarten.
 

Hur ser elevhälsan ut?

Elevhälsan är väl tilltagen och består av 30% sjuksköterska och 30% kurator. Specialpedagog finns tillgänglig på skolan måndag-fredag. Skolläkare och skolpsykolog konsulteras vid behov.
 

Varför ska jag välja NTI Gymnasiet Kristianstad?

Det som kännetecknar NTI Gymnasiet Kristianstad är främst en mycket trivsam stämning med högt i tak både bland personal och elever. Vi har ett pedagogiskt arbetssätt som matchar de krav och förväntningar som högskola/universitet och näringsliv ställer på dig när det är dags för nästa steg i livet.

Vi har ett starkt kontaktnät lokalt och regionalt med IT-branschen. Det ger skolan möjlighet att dels ge dig som elev förutsättningar till riktigt bra praktikplatser, men även så att du och dina klasskamrater har tillgång till den senaste tekniken inom skolan.
 

Är NTI Kristianstad en friskola?

NTI Kristianstad är en fristående skola som ägs av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Totalt driver AcadeMedia drygt 140 gymnasieskolor i Sverige.
 

Vad är en friskola?

En friskola drivs av en annan ägare än en kommun eller ett landsting. Alla AcadeMedias friskolor är helt kostnadsfria.

Alla har möjlighet att söka till en friskola, oavsett var man är folkbokförd. Ansökan och antagning av elever sker på samma sätt som på en kommunal skola. Friskolan har samma rättigheter och skyldigheter som andra skolor, vilket till exempel innebär att de, bland annat, följer skollagen när det gäller betygssättning.