Om NTI Gymnasiet Kristianstad

Hos oss utvecklas du från att konsumera IT till att ha kunskapen att producera den nya teknologin. Vi är en del av världen och har nära samarbeten med näringslivet och Högskolan Kristianstad. Sex år i rad har alla elever i avgångsklasserna fått en godkänd gymnasieexamen – vilket är en bra bitt över rikssnittet på 76 procent. För att försätta ha dessa goda resultat håller sig våra lärare uppdaterade om forskning och arbetsmarknad. Vårt blockorienterade schema gör att du kan koncentrera dig längre stunder på dina studier. Detta ger en djupare förståelse för ämnena hos eleverna, och är en viktig anledning till att klara sina studier.

NTI Gymnasiet är Sveriges ledande gymnasieskola inom tech, science och IT. På över 20 platser runt om i landet gör våra elever sig redo för en digital värld i snabb förändring. I höst är kanske du en av oss. Oavsett om du väljer att plugga vidare eller börja arbeta direkt efter examen kommer du att ha nytta av din aktuella kunskap och erfarenhet från att använda den allra senaste tekniken. Du kommer att vara vaken och observant på ny forskning och heta trender. Forma din egen framtid idag, var med och utveckla samhället imorgon.

Med våra 170 elever är vi en mindre skola som kan erbjuda dig det stöd och de utmaningar just du behöver.

- HELENE KJELLGREN, REKTOR

Mer om oss

Dator och programvaror
Våra eleverna får låna en dator under de tre åren du går på vår skola. Vi använder samtliga Office-programvaror och även Adobe-sviten används även dagligen i undervisningen. VMWare används vid virtualiseringar. Vad gäller programmeringsspråk så används bland annat C#, Javascript, PHP för utveckling av allt mellan webb och spel.

Skollunch
Vi äter lunch på restaurang Bånken vid Stora Torg i Kristianstad, ca 100 meter från skolan. Eleverna har matkort med namn och bild som ska kunna visas upp om restaurangens personal begär detta.

Idrott
Våra elever har idrott på Kristianstad Arena (stadsdelen Söder), som ligger ungefär en kilometer från skolan.

Hitta till skola
Vi finns på Västra Vallgatan 2, med närhet till bland annat centralstation, hälsoträdgården och rådhuset.

Moderna språk
Vi har inte moderna språk eftersom dessa inte ingår i någon av programmens poängplan. Däremot läser man engelska. För de elever som önskar läsa hemspråk samarbetar vi med Kristianstads kommun som ger denna undervisning.

Vår vision

Skillnaden mellan här och där krymper för varje dag. Samhället är ihopkopplat och uppkopplat. Det är mer digitalt än analogt, mer nätverksberoende än individuellt. Ett sådant här samhälle skapar naturligtvis otroliga möjligheter, men ställer samtidigt lika stora krav.

Med tech, science och IT i fokus gör vi på NTI Gymnasiet dig beredd på framtiden – vad den än må innebära och innefatta. Med tech, science och IT i fokus kan du nämligen göra vad du vill. Hos oss får du alla tankesätt och verktyg för att du ska kunna navigera framtidens möjligheter. Vi utmanar och prövar, så att dina dörrar hålls öppna för vad nu än vill göra.

Världen är oändlig, vi ser till att dina möjligheter också blir det.

RISE - Research Institutes of Sweden

NTI Gymnasiet ingår i ett partnerskap med RISE, ett svenskt och statligt forskningsinstitut. Det behövs utbildningar som förbereder elever på en snabbrörlig arbetsmarknad som vi inte vet så mycket om, därför är vårt partnerskap med RISE oerhört viktigt för utbildning mot den digitala marknaden. Vi kan ge våra elever rätt förutsättningar för att de i framtiden ska kunna aktiva och ansvarstagande samhällsmedborgare som bygger framtidens samhälle.

”Vi vill bidra till att utveckla och stärka skolan och undervisningen, och som innovationspartner bidrar vi med tillämpad forskning. Målet är att skapa en bättre och mer utvecklad verksamhet, samt möjlighet för skolhuvudmän att använda innovationsprocesser mer effektivt i den egna verksamheten.” – Carl Heath, chef för digitalisering och lärande på RISE.

Läs gärna mer om RISE här eller i vårt pressmeddelande.