Om NTI Gymnasiet Kristianstad

NTI Gymnasiet Kristianstad är en skola som har goda förutsättningar att ge elever en bra utbildning inom IT och Teknik. Personalens drivkraft och kompetens ger särskilda förutsättningar där elever kan bli sedda och få det stöd som behövs för att de ska ha en trygg skolgång, vilket många elever är i behov av. NTI Gymnasiet Kristianstad genomsyras av en vilja att ge eleverna den bästa utbildningen som förbereder för arbetsliv och vidare studier. Kombinationen av personalens drivkraft och skolans anda är förutsättningar som stödjer eleverna i utvecklingen till ansvarstagande unga vuxna med konkurrenskraftiga kunskaper som gör eleverna anställningsbara från dag ett.

Under vårterminen 2020 har vi lagt mer fokus på basundervisningen, arbetet har mynnat ut i att en tydlighet skapats där undervisningen har en gemensam nämnare, där god undervisningspraktik och starkt lärarledarskap ska komma i fokus samtidigt som anpassningar sker i undervisningen som passar majoriteten av eleverna.

Vi är en mindre skola som kan erbjuda dig det stöd och de utmaningar just du behöver.

- DALILA ADILAGIC, REKTOR

Mer om oss

Dator och programvaror
Våra eleverna får låna en dator under de tre åren du går på vår skola. Vi använder samtliga Office-programvaror och även Adobe-sviten används även dagligen i undervisningen. VMWare används vid virtualiseringar. Vad gäller programmeringsspråk så används bland annat C#, Javascript, PHP för utveckling av allt mellan webb och spel.

Skollunch
Vi äter lunch på restaurang Södra Kasern, några få hundra meter från skolan.

Idrott
Våra elever har idrott på Kristianstad Arena (stadsdelen Söder), som ligger ungefär en kilometer från skolan.

Hitta till skola
Vi finns på Västra Vallgatan 2, med närhet till bland annat centralstation, hälsoträdgården och rådhuset.

Moderna språk
Vi har inte moderna språk eftersom dessa inte ingår i någon av programmens poängplan. Däremot läser man engelska. För de elever som önskar läsa hemspråk samarbetar vi med Kristianstads kommun som ger denna undervisning.

Vår vision

Skillnaden mellan här och där krymper för varje dag. Samhället är ihopkopplat och uppkopplat. Det är mer digitalt än analogt, mer nätverksberoende än individuellt. Ett sådant här samhälle skapar naturligtvis otroliga möjligheter, men ställer samtidigt lika stora krav.

Med tech, science och IT i fokus gör vi på NTI Gymnasiet dig beredd på framtiden – vad den än må innebära och innefatta. Med tech, science och IT i fokus kan du nämligen göra vad du vill. Hos oss får du alla tankesätt och verktyg för att du ska kunna navigera framtidens möjligheter. Vi utmanar och prövar, så att dina dörrar hålls öppna för vad nu än vill göra.

Världen är oändlig, vi ser till att dina möjligheter också blir det.

RISE - Research Institutes of Sweden

NTI Gymnasiet ingår i ett partnerskap med RISE, ett svenskt och statligt forskningsinstitut. Det behövs utbildningar som förbereder elever på en snabbrörlig arbetsmarknad som vi inte vet så mycket om, därför är vårt partnerskap med RISE oerhört viktigt för utbildning mot den digitala marknaden. Vi kan ge våra elever rätt förutsättningar för att de i framtiden ska kunna aktiva och ansvarstagande samhällsmedborgare som bygger framtidens samhälle.

”Vi vill bidra till att utveckla och stärka skolan och undervisningen, och som innovationspartner bidrar vi med tillämpad forskning. Målet är att skapa en bättre och mer utvecklad verksamhet, samt möjlighet för skolhuvudmän att använda innovationsprocesser mer effektivt i den egna verksamheten.” – Carl Heath, chef för digitalisering och lärande på RISE.

Läs gärna mer om RISE här eller i vårt pressmeddelande.