Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Anna som är rektor på skolan eller vår studie- och yrkesvägledare Emma.

Anna Robertsson, rektor
E-post: anna.robertsson@ntig.se
Telefon: 072-502 24 39

Emma Matsson, studie- och yrkesvägledare
E-post: emma.matsson@academedia.se