Behöver du hjälp att söka till oss, tveka inte att kontakta mig, Emma som är rektor på skolan eller vår Studie- och yrkesvägledare Anna.

Kontakt till Emma: emma.matsson@academedia.se

Emma Matsson

Kontakt till Anna: anna.robertsson@ntig.se, 072-502 24 39