Antagningspoäng för NTI Gymnasiet Kronhus 2020 – vilka meritvärden behövs?

Är du osäker om du har de betygen som krävs för att komma in på NTI Kronhus program? Ingen fara, för vi har nämligen samlat ihop en lista med årets preliminära antagningspoäng (meritvärden).

 

Preliminära antagningspoäng 2020 för NTI Gymnasiet Kronhus i Göteborg

Här är de preliminära antagningspoängen och medelpoängen för varje program och inriktning. 

 

Teknikprogrammet – TE: Informationsteknik

För Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik, är den preliminära medelpoängen på 235.4 i år. Den preliminära antagningsgränsen ligger på 202.5 poäng. För att komma in behöver du ha 16 eller 15 stycken D i betyg och minst ett C. 

 

El- och energiprogrammet – EE: IT & Nätverk

I år har El- och energiprogrammet med inriktning Dator- och kommunikationsteknik en preliminär medelpoäng på 194.2, den preliminära antagningsgränsen ligger på 152.5 poäng. Det betyder att du behöver ha minst E i dina 16 ämnen, med undantag av ett F. 

 

Naturvetenskapsprogrammet – NA: Naturvetenskap

För detta år är den preliminära medelpoäng för att komma in på Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap, 254.3. Den preliminära antagningsgränsen ligger på 220 poäng.

 

Meritvärden och antagningsgränser 2019

Förra året hade EE: IT & Nätverk en medelpoäng på 177.70 och antagningsgränsen var på 132.5 poäng. 

 

Medelpoängen för TE: Informationsteknik var  255.5 och då var antagningsgränsen 228 poäng. 

 

NA: Naturvetenskap hade en medelpoäng på 286.4 och en antagningsgräns på 262.5 poäng.

 

Meritpoängen kan förändras år till år beroende på hur många som söker och vad för betyg de har, så tänk på det. 

 

Vad betyder meritvärde?

Meritvärde är dina betyg som räknas om till poäng. Dina 16 bästa betyg (17 om du läst moderna språk) räknas om till poäng, detta kallas alltså för meritvärde. Med det söker du till gymnasiet. 

 

Behörighet till högskoleförberedande program

För att du ska vara behörig till ett högskoleförberedande program på gymnasiet skriver Skolverket att du behöver ha godkänt i vissa ämnen: minst godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och nio andra ämnen. 

 

Behörighet till yrkesförberedande program

För att vara behörig att komma in på ett yrkesförberedande program som till exempel NTI IT måste du ha godkänt i svenska, svenska som andraspråk, matematik och minst 5 andra ämnen. Om du inte är behörig till gymnasiet kan du läsa ett introduktionsprogram. Det finns på till exempel Praktiska Gymnasiet.