Antagningspoäng för NTI Gymnasiet Kronhus 2020 – vilka meritvärden behövs?

Är du osäker om du har de betygen som krävs för att komma in på NTI Kronhus program? Ingen fara, här har vi samlat årets och föregående års antagningsgräns och medelpoäng.
 

Antagningsgräns och medelpoäng 2021

Naturvetenskapsprogrammet – NA: Naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet var antagningsgränsen 243 och medelpoängen var 275,77.

Teknikprogrammet – TE: Informationsteknik

Teknikprogrammet var antagningsgränsen 203 och medelpoängen var 252,65.

Teknikprogrammet – EE: IT & Nätverk

El- och energiprogrammet var antagningsgränsen 172,50 och medelpoängen var 204,65.
 

Antagningsgräns och medelpoäng 2020

Naturvetenskapsprogrammet – NA: Naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet var antagningsgränsen 233 och medelpoängen var 266,08.

Teknikprogrammet – TE: Informationsteknik

Teknikprogrammet var antagningsgränsen 225 och medelpoängen var 251,83.

Teknikprogrammet – EE: IT & Nätverk

El- och energiprogrammet var antagningsgränsen 182,50 och medelpoängen var 207,75.
 

Hur mycket motsvarar de olika betygen i poäng?

Dina betyg från grundskolan räknas om i poäng och läggs ihop till ditt meritvärde. Olika betyg ger olika poäng.

  • Ett A är värt 20 poäng
  • Ett B är värt 17,5 poäng
  • Ett C är värt 15 poäng
  • Ett D är värt 12,5 poäng
  • Ett E är värt 10 poäng
  • Ett F är värt 0 poäng.

Du plussar ihop de 16 bästa av dina betygspoäng (17 om du läst moderna språk). Då får du ut ditt meritvärde. Kom ihåg att det är dina 16 högsta betyg räknas ihop.
 

Räkna ut ditt meritvärde

På gymnasiekoll.se kan du själv räkna ut ditt meritvärde!
 

Vad är ett bra meritvärde?

Det går inte att säga vad ett bra meritvärde är eftersom det skiljer sig från person till person och från år till år. Ett ”bra meritvärde” är det som gör att du kommer in på det programmet du vill gå. Det går alltså inte att sätta en gräns i siffror på vad som är ett bra och ett dåligt meritvärde.

Meritpoängen kan förändras år till år beroende på hur många som söker och vad för betyg de har, så tänk på det. 
 

Hur funkar betyg i gymnasiet?

När du söker till gymnasiet använder du ju ditt meritvärde att söka med. Då läggs dina 16 eller 17 bästa slutbetyg ihop. I gymnasiet fungerar det annorlunda. Dels får du bara betyg i vardera kurs en gång och kan inte förändra ett betyg i efterhand. Dels använder du ett genomsnitt på alla dina betyg från gymnasiet när du söker till högskola eller universitet. Beroende på vilka kurser du läser i gymnasiet kan du få meritpoäng som räknas beroende på vilken utbildning du söker efter gymnasiet. Meritpoängen läggs ovanpå ditt betygsgenomsnitt från gymnasiet.

 

Behörighet till högskoleförberedande program

För att du ska vara behörig till ett högskoleförberedande program på gymnasiet skriver Skolverket att du behöver ha godkänt i vissa ämnen: minst godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och nio andra ämnen. 

 

Behörighet till yrkesförberedande program

För att vara behörig att komma in på ett yrkesförberedande program som till exempel NTI IT måste du ha godkänt i svenska, svenska som andraspråk, matematik och minst 5 andra ämnen. Om du inte är behörig till gymnasiet kan du läsa ett introduktionsprogram. Det finns på till exempel Praktiska Gymnasiet.