Antagningspoäng för NTI Gymnasiet Kronhus 2020 – vilka meritvärden behövs?

Är du osäker om du har de betygen som krävs för att komma in på NTI Kronhus program? Ingen fara, för vi har nämligen samlat ihop en lista med årets preliminära antagningspoäng (meritvärden).

 

Preliminära antagningspoäng 2020 för NTI Gymnasiet Kronhus i Göteborg

Här är de preliminära antagningspoängen och medelpoängen för varje program och inriktning. 

 

Teknikprogrammet – NTI Teknik

För NTI Teknik som har inriktningen informations- och medieteknik, är den preliminära medelpoängen på 235.4 i år. Den preliminära antagningsgränsen ligger på 202.5 poäng. För att komma in behöver du ha 16 eller 15 stycken D i betyg och minst ett C. 

 

El- och energiprogrammet – NTI IT

I år har NTI IT med inriktning Dator- och kommunikationsteknik en preliminär medelpoäng på 194.2, den preliminära antagningsgränsen ligger på 152.5 poäng. Det betyder att du behöver ha minst E i dina 16 ämnen, med undantag av ett F. 

 

Ekonomiprogrammet – NTI Ekonomi

Inriktningen Ekonomi på NTI Ekonomi har i år en preliminär medelpoäng på 228.8 och en preliminär antagningsgräns på 195 poäng. Du behöver alltså ha D i 13 ämnen och 3 stycken E för att komma in. 

 

Handels- och administrationsprogrammet – NTI Marknad och affärsutveckling

NTI Handel har i år en preliminär medelpoäng på 194.8. Kom ihåg att medelpoängen bara är ett medelvärde av de elever som sökt i år.

 

Naturvetenskapsprogrammet – NTI Natur

För detta år är den preliminär medelpoäng för att komma in på NTI Natur som ligger på 254.3. Den preliminära antagningsgränsen ligger på 220 poäng.

 

Meritvärden och antagningsgränserna från förra året (2019)

Förra året hade NTI IT en medelpoäng på 177.70 och antagningsgränsen var på 132.5 poäng. 

 

För NTI Handel var medelpoängen 219.07 och antagningsgränsen var 197.5 poäng. 

 

Medelpoängen för NTI Teknik var  255.5 och då var antagningsgränsen 228 poäng. 

 

NTI Natur hade sin medelpoäng på 286.4 och en antagningsgräns på 262.5 poäng.

 

Meritpoängen kan förändras år till år beroende på hur många som söker och vad för betyg de har, så tänk på det. 

 

Vad betyder meritvärde?

Meritvärde är dina betyg som räknas om till poäng. Dina 16 bästa betyg (17 om du läst moderna språk) räknas om till poäng, detta kallas alltså för meritvärde. Med det söker du till gymnasiet. 

 

Behörighet till högskoleförberedande program

För att du ska vara behörig till ett högskoleförberedande program på gymnasiet skriver Skolverket att du behöver ha godkänt i vissa ämnen: minst godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och nio andra ämnen. 

 

Behörighet till yrkesförberedande program

För att vara behörig att komma in på ett yrkesförberedande program som till exempel NTI IT måste du ha godkänt i svenska, svenska som andraspråk, matematik och minst 5 andra ämnen. Om du inte är behörig till gymnasiet kan du läsa ett introduktionsprogram. Det finns på till exempel Praktiska Gymnasiet.