Erasmusprojektet ”The drive behind new business” är igång. Förutom Sverige och NTI Kronhus deltar fyra andra länder: Rumänien, Turkiet, Grekland och Spanien. Första eleverna på NTI besöker samarbetspartnern Finike Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi i Turkiet. Tanken är att eleverna använder sina entreprenöriella förmågor för att hjälpa till att lösa lokala samhällsproblem.