I den här rådande exceptionella situation som vi nu är i kan vi konstatera att kommit igång väl med vår fjärrundervisning. Lärare och elever har testat de digitala verktygen i några dagar nu och elevernas respons är mycket positiv. Våra online lektioner är nu ännu viktigare!

Det värmer oss lärare mycket att föräldrar mailar in och visar sin uppskattning och stöd. En mamma skrev så här: “Måste bara få framföra hur imponerad jag är av ert sätt att hantera den svåra situation som ni, och vi alla, befinner oss i. Jag har en son som går natur åk1 på NTI Kronhus och jag jämför med tidigare skolor och även mina andra barns skolor och sättet som skolorna kommunicerar på. Ni är jätteduktiga på att kommunicera och få oss föräldrar att känna oss delaktiga redan i normalläget men ännu mer i detta speciella läge. Att ni varit så väl förberedda inför distansundervisningen är imponerande. Jag så glad över att sonen trivs ypperligt med alla lärare, kamrater och skolan. Det arbete ni gör är helt fantastiskt! 😊 Ha en fortsatt bra dag!”

Följ oss gärna på våra sociala medier Facebook och Instagram, där vi publicerar mer om det fina arbetet som pågår varje dag.