Är du intresserad av handel, marknadsföring och design? Vårt program Marknad och affärsutveckling (lokal benämning för Handelsprogrammet med inriktning handel och service) är utbildningen som utmanar, ett program för dig med visioner! Här möter kreativitet affärsmässighet. Du får kunskaper i projektledning, affärsutveckling och  marknadsföring. Du utvecklar områdesspecifik digital kunskap och din förmåga till kritiskt tänkande, vilket framtidens handelsbransch kräver. Vi samarbetar med externa specialister i verklighetsnära och ämnesöverskridande projekt. Entreprenörskap genomsyrar programmet och i årskurs 3 startar alla våra elever egna företag (UF). Du får värdefulla erfarenheter genom praktiskt arbete i skolan och arbetsplatsförlagt lärande (APL). Vi samarbetar med skolor och företag i Europa och varje år gör några elever APL utomlands. Välkommen till oss!