Under början av sommaren deltog Anton Helenius i Astronomisk Ungdoms rymdforskarskola.

Ett uppdrag Anton och hans grupp fick var att ta fram mätutrustning. Syftet med mätutrustningen var att den skulle skickas upp i atmosfären med hjälp av en höghöjdsballong och undersöka strukturen på så kallade Cirrusmoln, som finns mellan 7000-12000m ovanför havsytan. Man vet inte riktigt hur dessa moln påverkar den globala uppvärmningen och de behöver därför undersökas närmare.

Antons grupp tävlade mot flera andra med sikte på att få skicka upp sin utrustning och utföra mätningarna. Antons grupp vann och kommer därför att få genomföra detta den 1-2 november.

Vi önskar Anton lycka till och väntar med spänning på att se hur resultatet blir.