Vanliga frågor om NTI Kronhus

 

Får jag en dator?

Ja, när du börjar hos oss kvitterar du ut en bärbar dator. Under utbildningen utför du många av dina uppgifter med hjälp av teknik och programvaror som du kommer möta i ditt framtida yrke.
 

Var har jag idrott?

Vi har idrott i specialhallar i centrala Göteborg. Till exempel är vi i Fjäderborgen då elever ska spela badminton och Landala squash när det är squash som står på schemat.
 

Hur många elever går på skolan?

Det går ungefär 400 elever på skolan.
 

Hur många elever går det på de olika programmen?

Vi erbjuder 32 platser på våra teoretiska programmen och 30 platser på de yrkesförberedande programmen.
 

Har skolan en matsal?

Skolrestaurangen är belägen i våra egna lokaler på Kronhusgatan. Maten som serveras där lagas på grannskolan. Det finns även ett matråd så att du kan vara med och påverka luncherna.
 

Hur ser schemat ut?

Det kan se olika ut beroende på vilka kurser du läser. Men vanligt är att man börjar runt 08.30 och slutar runt 16. Sedan kan man ibland börja och sluta tidigare eller börja och sluta lite senare.
 

Vilka språk erbjuder skolan?

Vi erbjuder tyskafranska och spanska som moderna språk.
 

Var ligger skolan?

Vi finns på Kronhusgatan 9, nära Lilla Bommen och Centralstationen.

Här kan du gå en 3D-tur i skolans lokaler.
 

Får jag busskort av skolan?

Ja, det får du av kommunen.
 

Får jag något stöd i undervisningen?

Du har en mentor på skolan, som stödjer dig för att du ska prestera så bra som möjligt. Dessutom erbjuder vi alla elever ett utökat lärarstöd. Alla elever som behöver extrahjälp erbjuds detta. Det är viktigt för oss att du får en så bra utbildning som möjligt.
 

Erbjuder skolan läxhjälp?

Vi stödtimmar i matte, svenska, engelska, fysik, kemi och programmering. Utöver detta finns pluggstugor där du kan göra dina läxor och resurstid där du kan få extra lärarstöd även i andra kurser.
 

Varför ska jag välja NTI Gymnasiet Kronhus?

Vårt mål är att erbjuda utbildningar som ligger i framkant, oavsett bransch. Vi har ett i allra högsta grad levande utvecklingsarbete både då det gäller utvecklingen av våra program och vårt pedagogiska arbete.

Vår litenhet och det faktum att vi är en friskola gör det också möjligt för oss att snabbt anpassa våra utbildningar då vi lyssnar in branschens framtida behov.
 

Är NTI Kronhus en friskola?

NTI Kronhus är en fristående skola som ägs av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Totalt driver AcadeMedia drygt 140 gymnasieskolor i Sverige.
 

Vad är en friskola?

En friskola drivs av en annan ägare än en kommun eller ett landsting. Alla AcadeMedias friskolor är helt kostnadsfria.

Alla har möjlighet att söka till en friskola, oavsett var man är folkbokförd. Ansökan och antagning av elever sker på samma sätt som på en kommunal skola. Friskolan har samma rättigheter och skyldigheter som andra skolor, vilket till exempel innebär att de, bland annat, följer skollagen när det gäller betygssättning.