Rektor har ordet

Din tid är nu! Gymnasietiden är viktig. Det är nu du kan välja program och inriktning efter just dina intressen och resan mot din framtida karriär kan påbörjas.

På vår skola NTI Gymnasiet Kronhus kommer du att mötas av värme och gemenskap. Vi vågar påstå att vi är en skola med spjutspetskompetens och bredd. Här finns mycket hjärta, engagemang och kunskap! Skolan har ca 450 elever fördelade på fem program. Du kommer att finna kamrater både inom det egna programmet såväl som på de andra programmen och det ger dig möjlighet att bredda ditt program. Går du på ekonomiprogrammet men vill pröva på programmering? Inga problem!

Mycket kommer att hända under dina tre år hos oss. Du kommer att få möjlighet att delta i spännande projekt med näringslivet, i tävlingar och internationella samarbeten. Ett av våra tre viktiga värdeord är ENTREPRENÖRSKAP. I ämnesöverskridande projekt och samarbeten kommer du att träna dina entreprenöriella förmågor och självförtroendet kommer att växa. Att driva projekt och lära dig om företagande ingår i flera kurser på olika program hos oss.
Vårt andra viktiga värdeord är TEKNIK. Teknik och tekniskt kunnande är viktigt och kommer att bli än mer viktigt i en framtid i ständig förändring. Vi är stolta över vår Teknikcollege-certifiering som är själva garantin för vår avancerade och högkvalitativa undervisning. Alla våra program har en tech-profil samt nära samarbeten med näringsliv, universitet, högskolor och forskare. Det ger stora möjligheter för våra elever.

Samtidigt kommer du också att få livskunskap – ökad lärdom om dig själv, insikt i och förståelse för andra människors situation och villkor. HUMANISM är vårt tredje viktiga värdeord. Det mänskliga och etiska perspektivet är och blir än mer viktigt i en digitaliserad och techifierad framtid.

Jag vet att du står inför ett stort och viktigt val. Men jag kan garantera att du hos oss får en gedigen utbildning som håller hög kvalité som ger en mycket god grund att stå på inför framtida utmaningar. Hos oss blir du sedd och du kommer att utvecklas som individ.

Varmt välkommen till oss på NTI Gymnasiet Kronhus!

Anna Robertsson
Rektor

anna.robertsson@ntig.se