Vi är så stolta över vårt elevhälsoteam!
Kurator Lisa, skolsköterska Irene, specialpedagog Birgitta och läraren Rickard skapar grogrunden till vår trygga skolmiljö! I corona-tider blir elevhälsan ryggraden i arbetet med att ta temperaturen på elevernas psykiska välmående.