Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Charlotte som är rektor på skolan eller vår studie- och yrkesvägledare.

Charlotte Pittja, rektor
E-post: charlotte.pittja@ga.ntig.se
Telefon: 070-6243620

Melissa Szigeti, studie- och yrkesvägledare
E-post: melissa.szigeti@academedia.se