Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Edward som är rektor på skolan.

Edward Jensinger, rektor
E-post: edward.jensinger@ga.ntig.se
Telefon: 0727-122390