Hej,

Vi hade nog alla hoppats att smittspridningen skulle vara på mycket låga nivåer och att vi inte skulle behöva fortsätta med olika anpassningar på grund av pandemin. Så är, som vi alla vet, inte fallet. Regeringen har därför föreslagit en förlängning av den så kallade Covid-19-lagen som handlar om olika begränsningar för att förhindra spridning av coronaviruset.

När vi nu ses i skolan i början av höstterminen innebär det att vi skapar nya sociala sammanhang. Många av oss har inte setts på länge, vi välkomnar också nya elever och medarbetare. Det betyder att vi behöver vara försiktiga.

Jag vill med dessa rader därför påminna om några av de viktigaste rekommendationerna.

  • Bara friska personer får vara i skolan, oavsett om de är vaccinerade eller ej.
  • Alla som får minsta symtom som kan tyda på covid-19 ska stanna hemma ett dygn och om symtomen inte försvinner, beställa ett covid-test. Snabbtester för hemmabruk ska inte användas i detta läge.
  • Vi kommer även fortsättningsvis att meddela om vi får in smitta på skolan. De som inte har varit i nära kontakt med individen i fråga får bara meddelande om att det finns smitta på skolan, de som varit i nära kontakt (normalt sett klass/arbetsgrupp) får ytterligare ett meddelande där de uppmanas testa sig.
  • Vi har fortfarande besöksförbud i lokalerna, bara elever och medarbetare får vistas i dem. Hämtning och lämning sker fortsatt utomhus.

AcadeMedia, som äger vår skola, har en särskild webbplats för information om hur vi hanterar corona, där finns allt från olika riktlinjer till frågor och svar. Den viktigaste riktlinjen just nu är den om hur skolstarten ska gå till. Det kan du läsa om här.

Vill du hålla dig uppdaterad på vad som gäller hittar du en bra sida att följa här.

Hör av er om ni har frågor, antingen till mig om det gäller vår skola, eller till AcadeMedias krisledare Paula Hammerskog, som är ansvarig för corona inom koncernen. Henne når du på 073-334 87 50 eller paula.hammerskog@academedia.se.
 
Heléne Schön, 
Rektor NTI Gymnasiet Lund och NTI Vetenskapsgymnasiet Lund
Telefon: 046-192342
E-post: helene.schon@ntig.se