Från och med höstterminen 2019 kommer NTI Lund att erbjuda certifiering inom flera tekniska grenar, såsom Microsoft Technology Associate, Autodesk, EC-councils certifieringar.

Utöver certifieringar inom ovan nämnda områden kommer NTI även att erbjuda certifieringar inom programmering. Det här är en satsning som görs på NTI-skolor över hela Sverige.

För Teknikprogrammet (TEINF) i Lund kommer fokus att ligga på bland annat programmering i Java och Python, men även inom Autodesks portfölj. El- och Energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik (EEDAT) kommer kunna erbjuda certifieringar framförallt inom Microsoft TA.

– Vi vill ge våra elever de bästa förutsättningarna. Därför känns det roligt att kunna erbjuda den här typen av certifieringar, som vi vet att branschen värderar högt, säger Ellen Lindqvist, skolchef NTI.