Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Heléne som är rektor på skolan.

Heléne Schön, rektor
E-post: helene.schon@ntig.se
Telefon: 046-19 23 42