Vanliga frågor om NTI Lund

 

Vad får jag för dator?

Du får under studietiden låna en bärbar dator.

Eleverna har tillgång till mycket av skolans material och resurser även utanför lektionstid. Detta involverar t.ex. el- och mekatroniklabbet, 3D-skrivare, IT-labbet, Arduino, Raspberry PI och möjlighet att sätta upp egna servrar på skolans nätverk.

Datorn är personlig och man har möjlighet att köpa ut den till bra pris efter avslutad utbildning.
 

Var ligger skolan?

Vi finns på Sankt Lars väg 11, närmsta busshållplats är Lund S:t Lars Trädgårdsg.
 

Hur ser skolan ut?

Här kan du ta en 3D-tur i skolan för att se hur den ser ut. 3D-turen är från 2021.
 

Var har jag idrott?

Elevernas idrottsundervisning kan variera mellan två platser. Viktoriastadion (majoriteten av lektionerna) och i teoriklassrum i skolan.
 

Hur ser schemat ut?

Det varierar beroende på vilka kurser du läser och vilken årskurs du går i. Men man kan som tidigast börja 08.30 och sluta 16.30. Sedan är inte alla dagar så långa – vissa dagar börjar och slutar du lite tidigare och vissa dagar börjar och slutar du lite senare.

Om du vill se hur våra scheman kan se ut så går det att hitta här.
 

Hur många elever går på skolan?

Det går ca 200 elever på skolan.
 

Hur många elever går det på de olika programmen?

Vi erbjuder 32 platser på våra teoretiska program och 26 platser på de yrkesförberedande programmen.
 

Vilka språk erbjuder skolan?

Skolan erbjuder inte moderna språk eftersom dessa inte ingår i någon av programmens poängplan.
 

Har skolan en matsal?

Ja, maten kommer från Skolcater och vi äter tillsammans med andra skolor i en gemensam matsal i naturskön omgivning.

Skolcater är en ledande måltidsleverantör till den svenska skolmarknaden. Här lagas och kryddas maten med kärlek. En bra lunch gör att du sedan orkar med eftermiddagen bättre.
 

Erbjuder skolan läxhjälp?

Ja. Vi har också öppen resurstid för alla elever att vara med på.
 

Får jag busskort av skolan?

Om du bor mer än 6 km från skolan har du rätt till ett busskort.
 

Varför ska jag välja NTI Gymnasiet Lund?

Våra lärare arbetar i lärandeteam med eleven i centrum och formativ bedömning som en av våra styrkor. Lärarna på NTI Gymnasiet i Lund är genuint nyfikna på elevers potential och drivkrafter. Hos oss är det en självklarhet att elevperspektivet genomsyrar verksamheten.

Genom en kvalitativ utbildning i nära samarbete med regionens näringsliv möter vi upp samhällets krav och behov. Genom att ha ett stort utbud av gästföreläsare och studiebesök blir vi en naturlig del av samhället.
 

Är NTI Lund en friskola?

NTI Lund är en fristående skola som ägs av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Totalt driver AcadeMedia drygt 140 gymnasieskolor i Sverige.
 

Vad är en friskola?

En friskola drivs av en annan ägare än en kommun eller ett landsting. Alla AcadeMedias friskolor är helt kostnadsfria.

Alla har möjlighet att söka till en friskola, oavsett var man är folkbokförd. Ansökan och antagning av elever sker på samma sätt som på en kommunal skola. Friskolan har samma rättigheter och skyldigheter som andra skolor, vilket till exempel innebär att de, bland annat, följer skollagen när det gäller betygssättning.
 

Var hittar jag mer information om er skola?

Det allra bästa sättet att lära känna oss på är att besöka oss på öppet hus. Då kan du ställa de frågor som just du har, samtidigt som du får se skolan och kan prata med både elever och lärare.
 
Läs mer och anmäl dig här:
 
Öppet hus