Rektor har ordet


Sedan hösten 2007 finns NTI Gymnasiet i den vackra S:t Larsparken i de södra delarna av Lund. Skolan befinner sig i en expansiv och utvecklande fas. Måluppfyllelsen är hög och söktrycket stort. Hos oss går ca 200 elever som har valt att utbilda sig inom IT och teknik. Våra lärare arbetar i lärandeteam med eleven i centrum och formativ bedömning som en av våra styrkor. Lärarna på NTI Gymnasiet i Lund är genuint nyfikna på elevers potential och drivkrafter. Hos oss är det en självklarhet att elevperspektivet genomsyrar verksamheten.

Mitt mål som rektor på NTI Gymnasiet är att ge dig som elev de allra bästa förutsättningarna för att lyckas i dina studier och i ditt framtida yrke. Genom en kvalitativ utbildning i nära samarbete med regionens näringsliv möter vi upp samhällets krav och behov. Genom att ha ett stort utbud av gästföreläsare och studiebesök blir vi en naturlig del av samhället. Omvärlden ska synas i din vardag då vi tror på att du som elev växer i det samarbetet.

Du ska också förberedas väl inför eftergymnasiala studier både i Sverige och utomlands. Därför har vi ett samarbete med utlandsskolorna i Paris, Bryssel och Madrid. Som elev på vårt teknikprogram finns det möjlighet att studera andra året på någon av dessa skolor. På El- och energiprogrammet finns det möjlighet att göra sin praktik på spännande arbetsplatser i Sverige eller utomlands.

Vårt uppdrag är att du som elev både ska få den bästa undervisningen och att du samtidigt ska utvecklas till en självständig och social individ redo att möta framtiden med självförtroende och drivkraft. Jag kan med stolthet konstatera att pedagoger och elevhälsa på vår skola är mycket välutbildade och kompetenta. I regelbundna nationella elevundersökningar bekräftas det gång på gång att även eleverna upplever att lärarna är kunniga och att skolan är trivsam och trygg. Det är en glädje att se hur kollegiet engagerar sig i varje enskild elevs skolgång och vägleder mot bästa resultat.

NTI Gymnasiet i Lund har fått skolverkets uppdrag att utbilda gymnasieingenjörer genom att gå TE4, ett fjärde år på teknikprogrammet.

Lärarnas kompetens i kombination med elevers studiemotivation är den grund NTI Gymnasiet i Lund vilar på. Varmt välkommen till tre fantastiska år på NTI Gymnasiet i Lund!

Lena Edén
Rektor

lena.edén@ntig.se