Rektor har ordet


Sedan hösten 2007 finns NTI Gymnasiet i den vackra S:t Larsparken i de södra delarna av Lund. Skolan befinner sig i en expansiv och utvecklande fas. Måluppfyllelsen är hög och söktrycket stort. Hos oss går ca 200 elever som har valt att utbilda sig inom teknik och IT inom Teknikprogrammet och El- och Energiprogrammet.  Dessutom har NTI Gymnasiet i Lund fått skolverkets uppdrag att utbilda gymnasieingenjörer genom att gå TE4, ett fjärde, fördjupande, år på teknikprogrammet.

Lärarna och övrig personal på NTI Gymnasiet i Lund har som mål att skapa en skola där skolans litenhet skapar trygghet samtidigt som lärarnas kompetens och elevernas nyfikenhet skapar en drivkraft att lära sig mer om både traditionella ämnen och om teknik och teknikutveckling.

Mitt mål som rektor på NTI Gymnasiet är att ge dig som elev de allra bästa förutsättningarna för att lyckas i dina studier och i ditt framtida yrke. Genom en kvalitativ utbildning i samarbete med regionens näringsliv möter vi upp samhällets krav och behov. Vår skola ser på IT och digitalisering som en naturlig del av samhället och utbildningen.

Vårt uppdrag är att du som elev både ska få den bästa undervisningen och att du samtidigt ska utvecklas till en självständig och social individ redo att möta framtiden med självförtroende och drivkraft. 

Jag kan tryggt konstatera att personalen på vår skola är mycket välutbildade och kompetenta. I regelbundna nationella elevundersökningar bekräftas det gång på gång att även eleverna upplever att lärarna är kunniga och att skolan är trivsam och trygg. 

Lärarnas kompetens i kombination med elevers studiemotivation är den grund NTI Gymnasiet i Lund vilar på. Varmt välkommen till tre fantastiska år på NTI Gymnasiet i Lund!

Edward Jensinger
Rektor

edward.jensinger@ntig.se