Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Eveline som är rektor på skolan.

Eveline Watanabe, rektor
E-post: eveline.watanabe@ntig.se
Telefon: 040-664 16 40