Statistik från GR visar på ett ökat intresset för det estetiska programmet i regionen, till skillnad från landet i stort. På NTI Mediegymnasiet i Göteborg har det ökade intresset lett till fler platser på de medieinriktade utbildningarna inom foto, film- och TV-produktion.

Enligt statistik från Skolverket har intresset för det estetiska programmet totalt sett sjunkit med cirka en fjärdedel de senaste fem åren. Statistik från GR visar dock på ett trendbrott i Göteborgsregionen, där intresset för det estetiska programmet ökade inför läsåret 2018. NTI Mediegymnasiet i centrala Göteborg ökar för andra året i rad antalet platser på det estetiska programmet för att kunna möta det ökade intresset för utbildningar inom bland annat film-, TV-produktion och foto.

-Vi ser ett tydligt uppsving, framför allt för vår utbildningen inom film- och TV-produktion. Inför hösten ökade vi intaget med en klass, berättar Eva Petersén, rektor på NTI Mediegymnasiet. Här läser idag drygt 50 elever en av de fyra inriktningarna mot film- och TV-produktion. Övriga inriktningar är foto, grafisk kommunikation och webbdesign. Eleverna på skolans samhällsprogram kan välja inriktningen journalistik.

Thomas Dahl arbetar som filmlärare på skolan:

-Hela vårt samhälle bygger på ökad kommunikation, i olika kanaler. Tillsammans lär sig våra elever att skapa innehåll för både bild, text och rörligt material. Då vi jobbar nära branschen får eleverna både bredd och fördjupning i den mediala världen.

Branschnära samarbeten stärker eleverna
– Hos oss får eleverna arbeta med skarpa projekt vid sidan av den teoretiska utbildningen, vilket ger våra elever både självförtroende och värdefulla kontakter. Jag är övertygad om att våra samarbeten med bland annat Melodifestivalen, P3 Guldgalan och diverse produktionsbolag är oerhört värdefullt för våra elever, berättar Thomas Dahl.

Viktigt med behörighet för högskola och universitet
– Det estetiska programmet ger eleverna grundläggande behörighet för vidare studier på högskola och universitet, säger Eva Petersén och fortsätter: Denna faktor blir allt viktigare för elever och inte minst deras föräldrar när de väljer gymnasieutbildning. Det ser vi också tydligt på de frågor vi får under gymnasiemässan och våra öppna hus.

För mer information eller besök på NTI Mediegymnasiet på Södra Hamngatan 19 i Göteborg, kontakta rektor Eva Petersén.