Om NTI Mediegymnasiet

Vår skola släpper in världen! NTI Mediegymnasiet är FN-certifierad, samarbetar med skolor i utlandet och hela vår verksamhet genomsyras av internationalisering. De globala målen möter du i många ämnen och en av årets höjdpunkter är FN-rollspelet. Vi jobbar mot näringsliv och organisationer, många elever driver UF-företag och vi har sedan länge samarbete med P3-Guldgalan och Melodifestivalen. Behöriga lärare med yrkeserfarenhet utvecklar eleverna inom branschnära projekt.

Vi är skolan för dig som vill utveckla din kreativitet och bli väl förberedd för högre studier. Våra nationella program är alla högskoleförberedande och de flesta av våra elever tänker sig studera vidare antingen direkt efter gymnasiet eller efter några år. Skolan har sedan flera år samarbeten med eftergymnasiala utbildningar i bland annat Nya Zeeland och Australien. En del av våra elever söker sig till studier utomlands och en del föredrar att studera på hemmaplan. Vi vill att alla elever ska lyckas så långt det är möjligt och utmanas att nå långt. För dig som behöver extra stöd finns elevhälsoteamet, bonusmatematik och studielektioner med specialpedagog mm.

Estetiska programmet, estetik och media

Som enda skola erbjuder vi fyra fördjupningar: Film- och TV-produktion, Fotografisk bild, Grafisk kommunikation och Webbdesign. Då vi menar att du ska få ordentliga kunskaper kommer du läsa 400 timmar inom din fördjupning. Vi samarbetar med näringslivet och organisationer för att utbildningen ska bli aktuell och attraktiv för kommande arbetsgivare.

Samhällsvetenskapsprogrammet, medier, information och kommunikation

För dig som vill bli journalist eller kommunikatör. Du blir väl förberedd för utbildning och arbete inom medieområdet genom att läsa kurser inom journalistik och media. Vi fördjupar oss inom textkommunikation och film. Många av våra elever väljer också kurserna Skrivande och Foto.

Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap

Inriktningen för dig som vill läsa vidare till socionom, beteendevetare eller mot andra yrken inom samhällsvetenskap. Vår inriktning erbjuder kurser som kultur- och idéhistoria, ledarskap och organisation mm. Skolan har avtal med Svenska Skolan i Madrid, Paris och Bryssel som innebär att du kan läsa andra året där. Du behöver kontrollera med din hemkommun att din eleversättning följer med.

Naturvetenskapsprogrammet, natur och samhälle

Vi behöver värna vår planet och kompetens inom miljöfrågor kommer säkerligen att efterfrågas framöver. Vår fördjupning handlar om Hållbar utveckling. Programmet ger en bred behörighet till studier inom naturvetenskap och teknik. Du kan läsa upp till Matematik 5 hos oss.

Språkintroduktionsprogrammet

Fokus ligger på svenska språket men du kan också läsa de flesta grundskolekurser för att få behörighet till nationellt program på gymnasiet. Flera av våra elever läser också vidare på komvux eller folkhögskola.

Certifierad FN-skola

Vi är en av 39 certifierade FN-skolor i landet. Det märks på skolan genom en aktiv elevstyrd FN-förening som håller i flera FN-aktioner, t.ex. firande av FN-dagen. De globala målen genomsyrar skolan och vi arbetar med dem i ett flertal ämnen. Varje år har vi ett FN-rollspel, i år kommer det handla om miljöfrågor.

Om oss

I år fyller NTI 50 år och Mediegymnasiet har funnits i Göteborg sedan 2003. Vi har ca 450 elever och 44 personal på skolan. Våra lokaler finns på Södra Hamngatan 17-21, huset byggdes 1880 för bankverksamhet men vi har byggt om för att passa vår skola. Bland annat med en estetsal, filmstudio, fotostudio och redaktion. Lunch äter vi på La Venue på Avenyn 1, en liten promenad från skolan. Vi är en digital skola och alla elever disponerar en dator under gymnasietiden. Du möter legitimerade och erfarna lärare, allt för att du ska få en så bra undervisning som möjligt.

Välkommen till oss!

Eva Petersén, rektor

NTI Gymnasiets vision

Skillnaden mellan här och där krymper för varje dag. Samhället är ihopkopplat och uppkopplat. Det är mer digitalt än analogt, mer nätverksberoende än individuellt. Ett sådant här samhälle skapar naturligtvis otroliga möjligheter, men ställer samtidigt lika stora krav.

Med tech, science och IT i fokus gör vi på NTI Gymnasiet dig beredd på framtiden – vad den än må innebära och innefatta. Med tech, science och IT i fokus kan du nämligen göra vad du vill. Hos oss får du alla tankesätt och verktyg för att du ska kunna navigera framtidens möjligheter. Vi utmanar och prövar, så att dina dörrar hålls öppna för vad nu än vill göra.

Världen är oändlig, vi ser till att dina möjligheter också blir det.

RISE - Research Institutes of Sweden

NTI Gymnasiet ingår i ett partnerskap med RISE, ett svenskt och statligt forskningsinstitut. Det behövs utbildningar som förbereder elever på en snabbrörlig arbetsmarknad som vi inte vet så mycket om, därför är vårt partnerskap med RISE oerhört viktigt för utbildning mot den digitala marknaden. Vi kan ge våra elever rätt förutsättningar för att de i framtiden ska kunna aktiva och ansvarstagande samhällsmedborgare som bygger framtidens samhälle.

”Vi vill bidra till att utveckla och stärka skolan och undervisningen, och som innovationspartner bidrar vi med tillämpad forskning. Målet är att skapa en bättre och mer utvecklad verksamhet, samt möjlighet för skolhuvudmän att använda innovationsprocesser mer effektivt i den egna verksamheten.” – Carl Heath, chef för digitalisering och lärande på RISE.

Läs gärna mer om RISE här eller i vårt pressmeddelande.