Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Dan som är rektor på skolan eller vår studie- och yrkesvägledare.

Dan Hermanson, rektor
E-post: dan.hermanson@ntig.se
Telefon: 070 394 78 01

Nevzat Gumus, studie- och yrkesvägledare
E-post: nevzat.gumus@academedia.se