Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Dan som är rektor på skolan eller vår studie- och yrkesvägledare Jessica.

Dan Hermanson, rektor
E-post: dan.hermanson@ntig.se
Telefon: 070 394 78 01

Jessica Eriksson, studie- och yrkesvägledare
E-post: jessica.eriksson@academedia.se