2019-02-11

Hög andel som tar examen från NTI Gymnasiet

NTI Gymnasiet har ett framgångsrikt läsår bakom sig. I kvalitetsrapporten för 17/18 framgår det bland annat att över 90 procent...

Läs mer

2018-12-17

”Tillsammans ska vi skapa en skola i framkant vad avser Tech”

Inför NTI Gymnasiet Nackas nystart och har vi intervjuat Dan Hermanson, etableringsansvarig för skolan samt biträdande rektor på NTI Gymnasiet...

Läs mer

2018-09-20

IT-Gymnasiet och NTI Gymnasiet tillsammans

Vår omvärld förändras allt snabbare. Digitaliseringen tränger djupare in i alla delar av samhället och den tekniska utvecklingen omkullkastar den...

Läs mer