Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.


NTI GYMNASIETS HISTORIA

NTI Gymnasiets historia började för över 50 år sedan, när Mikael Elias år 1968 startar Nordens teknikerinstitut, som förkortas som NTI. De första 25 åren inriktade sig NTI-skolan främst på tekniska utbildningar och verkade som ett korrespondensinstitut för privatpersoner som själva finansierade sina studier.
 

IT-GYMNASIET OCH NTI GYMNASIET GRUNDADES

Det var 2002 som NTI bildade NTI Gymnasiet och började erbjuda tekniska utbildningar även till gymnasieelever. Några år innan dess, 1998 startades även IT-Gymnasiet med syftet att ge elever en IT-utbildning i framkant. Skolan var den första att erbjuda IT-fokuserad gymnasieutbildning. Efter 20 år av gymnasieutbildning med teknik, it, design och media i fokus, förenades NTI och IT-Gymnasiet 2018 för att tillsammans bilda NTI Gymnasiet. Idag består NTI Gymnasiet av 29 skolor runt om i Sverige. Vi utbildar elever för att de ska kunna leda och navigera i en digitaliserad framtid.
 

NTI GYMNASIET I FRAMTIDEN

Mycket har hänt sedan 1968 och man brukar säga att utvecklingen har aldrig tidigare gått såhär snabbt och kommer aldrig igen att gå såhär långsamt. Förmågan att ta tillvara på teknikens och digitaliseringens kraft är därför en av de viktigaste kunskaperna man kan idag. Vi vill uppmuntra våra elever att ta till sig och äga digitaliseringens alla möjligheter, oavsett vad de väljer att göra i framtiden. Framtidens innovationer börjar här.


NTI GYMNASIET I SIFFROR

1968 – Nordens teknikerinstitut (NTI-skolan) grundades
1998 – IT-Gymnasiet grundades
2002 – NTI Gymnasiet grundades
2018 – NTI Gymnasiet och IT-Gymnasiet slogs ihop
2020 – Helixgymnasiet blev NTI Helix

29 gymnasieskolor i 15 städer.
3 divisioner inom tech, science och business
NTI Gymnasiet: 23 skolor
NTI Vetenskapsgymnasiet: 5 skolor
NTI Handelsgymnasiet: 1 skola

NTI Gymnasiet och IT-Gymnasiet slogs ihop

2018