Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.


NTI UPDATE - OUR MONTHLY VIDEOMAGAZINE

NTI Update is a monthly magazine in video format for our 28 high schools, working together to push the boundaries of education in tech, science and ICT.