Som en del av AcadeMedia följer vi Folkhälsomyndighetens och AcadeMedias riktlinjer gällande Covid-19. För mer information, klicka på knappen bredvid.


NTI UPDATE - OUR MONTHLY VIDEOMAGAZINE

NTI Update is a monthly magazine in video format for our 28 high schools, working together to push the boundaries of education in tech, science and ICT.