Förra veckan stod artificiell intelligens på schemat för medarbetarna inom NTI Gymnasiet. Del två av föreläsningsserien som anordnas tillsammans med RISE fokuserade på möjligheter och utmaningar med AI i skolan.

Över 500 av NTI Gymnasiets medarbetare bänkade sig framför sina skärmar i veckan för att ta del av den andra av tre föreläsningar som tagits fram i samarbete med RISE (Research Institute of Sweden). Denna gång var temat artificiell intelligens och skola.

Förutom grundläggande kunskaper om AI och machine learning, fick medarbetarna insikt i de möjligheter och utmaningar som AI innebär. Självklart låg också fokus på hur detta påverkar framtidens undervisning och utbildning.

– Med den här föreläsningen vill vi lyfta blicken och lära oss mer om den framtid som redan är här, säger Erik Isakson, skolchef NTI Gymnasiet.

 

Anpassa innehåll till digitalt format

Den första föreläsningen i serien hölls i början av september och utgick från lärdomarna från vårens hantering av coronapandemin. Vad har vi lärt oss av omställningen till fjärrundervisning och vad av det kan vi ta med oss framåt? Här blev medskicket framför allt att innehållet måste anpassas till det digitala formatet.

– Kortare sekvenser, mer strukturerat innehåll och delaktighet för åhörarna är några av framgångsfaktorerna för hur vi bygger en bra och engagerande digital upplevelse, säger Erik Isakson.

Inom ramen för partnerskapet med RISE har NTI Gymnasiet också erbjudit allt från masterutbildningar inom makerspace och science till föreläsningar inom MIK (media och informationskunskap).

Digital kompetens och intern digitalisering

Syftet är att stärka alla medarbetarnas kompetens inom tech och digitalisering, så att alla känner sig bekväma och har rätt verktyg att utbilda elever för att leda och navigera i en digitaliserad framtid.

– Oavsett vilket uppdrag du har inom NTI Gymnasiet så ska du stå bakom vår devis om att framtidens innovationer börjar här, säger Sarah Stridfeldt, skolchef NTI Gymnasiet.

Förutom att medarbetarna lär sig mer om digitalisering, är den här föreläsningsserien också ett led i NTI Gymnasiets egen digitaliseringsprocess.

– Under våren började vi fundera på hur vi skulle kunna ställa om de olika aktiviteter som vi tidigare erbjudit lärare och medarbetare inom NTI Gymnasiet till digitala varianter, säger Ellen Lindqvist, skolchef NTI Gymnasiet.

En digital föreläsningsserie om den digitala framtiden är ett första steg. Den tredje och sista delen av föreläsningsserien kommer att anordnas under våren. Innehållet är dock ännu inte spikat.

Fakta: Partnerskapet med RISE

RISE är en oberoende part med uppdrag att förnya samhälle och industri, bland annat genom livslångt lärande, digitalisering och innovation. Här bedrivs forsknings- och utvecklingsarbete tillsammans med olika partners och inom olika samhällsområden. I samverkansprojektet Digitalisering och lärande ingår, förutom NTI Gymnasiet, Rytmus och Stadsmissionens Skolstiftelse, även kommunerna Eskilstuna, Västervik, Lidingö, Falköping, Kungsbacka och Skellefteå.

Projektet har tre tydliga fokusområden: Forsknings- och innovationsprojekt, strategiska utvecklingsinsatser och omvärldsbevakning.

Läs mer om partnerskapet på RISE hemsida.