Visste du att världens största maskin finns i Schweiz?

 

I Schweiz ligger CERN, som är det ledande laboratoriet i världen för högenergifysik och dessutom världens största laboratorium för forskning inom partikelfysik. Enkelt översatt jobbar CERN med att försöka finna svar på frågan om vad universum faktiskt består av. Till sin hjälp har de några av världens största och mest komplexa vetenskapliga instrument. Hösten 2019 fick Henrik Efson, som är lärare på NTI Gymnasiet Kronhus, möjlighet att besöka CERN. I den här artikeln berättar Henrik om besöket.

”I höstas fick jag äran att delta på CERN:s lärarprogram. Det blev en otroligt spännande och inspirerande vecka, där jag fick lyssna på många forskare som jobbar på experimenten runt omkring CERN och LHC (Large Hadron Collider). Med en diameter på åtta kilometer är Large Hadron Collider världens största maskin. Den används bland annat för att krocka protoner i en hastighet nära ljusets, för att man sedan ska kunna studera hur den sammanlagda energin omvandlas till olika partiklar.

Henrik besöker CERN

Ämnen som behandlades under lärarprogrammet var alltifrån den teknik som tagits fram för att pressa gränserna på LHC, till den teknik som kommit till användning för allmänheten. Några sådana exempel är supraledande kraftdistribution och behandling av cancer i hjärnan, så kallad Hadron Therapy.

Jag fick också möjlighet att besöka ett av de stora experimenten på LHC, som heter CMS (Compact Muon Solenoid). CMS är byggd för att detektera olika sorters partiklar och deras egenskaper. Med hjälp av CMS kan man bland annat studera Higgsbosonen samt undersöka existensen av supersymmetriska partiklar och extra dimensioner.

Synen på partiklar har utvecklats sedan 1950-talet. En del av CERN:s arbete går ut på att utbilda allmänheten i vad man funnit. Därför har de bland annat skapat en stor utställning om universums utveckling och den teknik som använts genom tiderna.

CERN

CERN har också skapat ett sommarläger och ett labb som skolungdomar kan besöka, S’Cool LAB. På S’Cool LAB får ungdomarna bland annat möjlighet att bygga en dimkammare – ett instrument som används för att studera joniserande strålning. Efter besöket på CERN inspirerades även jag till att bygga en liknande dimkammare.

Henriks dimkammare

Precis som namnet antyder består dimkammaren av en behållare eller kammare, i vilken man kyler ner alkohol med hjälp av kolsyreis. När laddade partiklar strömmar genom den kondens som alkoholen bildar uppstår spår av joner. De drar i sin tur drar till sig vätskedroppar enligt kalla väggens princip. På så vis bildas dimspår, vilka kan ses med blotta ögat. Som lärare använder jag dimkammaren för att få mer liv i avsnittet om fysik som handlar om just partiklar och relativitet.”

Jonisering

Följ NTI Gymnasiet Kronhus på Facebook och Instagram för uppdateringar om vad som händer på skolan. Här kan ni bland annat se när Henrik presenterar sin dimkammare!