På NTI Gymnasiet Sundbyberg kan alla elever, oavsett program, ta flera viktiga certifikat – certifieringar som gör eleverna attraktiva på arbetsmarknaden men som också förbereder dem för vidare studier. Vi har pratat med Jonathan Bodman, som är lärare och proctor på NTI Gymnasiet Sundbyberg, om vad certifikat är för något och om nyttan det innebär för eleverna.
 

Vad är certifikat?

Ett certifikat kan likställas med ett intyg eller bevis på att man har en viss typ av kunskap eller viss mängd kunskap inom ett specifikt område. För att bli certifierad genomför man ett prov där det krävs minst 70% rätt för att bli godkänd. Vissa certifikat kräver även att man utför praktiska moment.

– Certifikaten kan man sedan använda på sitt CV och i jobbintervjuer för att bevisa sin kunskap på samma sätt som ett körkort. Har du körkortet så får du köra bil, har du ett Microsoft-certifikat så vet företagen vad det är du kan, förklarar Jonathan.

Hållbarhetstiden hos certifieringar skiljer sig mellan olika typer av certifikat, utgivare och nivå. Vissa certifieringar behöver förnyas varje, vartannat eller var tredje år. Andra certifikat, till exempel MTA-certifieringarna som eleverna på NTI Gymnasiet Sundbyberg tar, behöver aldrig förnyas på grund av certifikatens nivå.
 

Vilka certifieringar har eleverna möjlighet att ta?

Alla elever på skolan, oavsett program, har möjlighet att ta flera olika certifikat. Eleverna kan certifiera sig inom allt från nätverk och programmering till programvaror som är mer kopplade till det estetiska och kreativa skapandet.

Några av certifikaten som eleverna på NTI Gymnasiet Sundbyberg har möjlighet att ta är:

  • MTA-certifikat (Microsoft Technology Associate) inom bland annat operativsystem, nätverk, säkerhet, serverdrift och Python.
  • Hela Adobe-suiten med program såsom Photoshop, InDesign och Premiere Pro.
  • Autodesk-suiten där till exempel CAD ingår.

 

Certifierings-material som en del av undervisningen

För eleverna som läser el- och energiprogrammet (EE: IT & Nätverk) på NTI Gymnasiet Sundbyberg har förberedelse inför att ta flera relevanta certifikat blivit en naturlig del av undervisningen. Jonathan berättar att han har valt ut 4 certifikat som passar bra in i de kurser han undervisar i.

– Beroende på vad själva undervisningen innehåller så kan man matcha det mot ett certifikat.

Det instuderingsmaterial som tillhör de olika certifieringarna använder Jonathan i undervisningen, vilket möjliggör att alla elever som sedan vill kan certifiera sig i slutet av respektive kurs.
 

Så går det till när man certifierar sig

De allra flesta certifieringar innebär att man gör ett slutprov för att bevisa sina kunskaper. Slutprovet övervakas av en proctor, en certifierad lärare, och görs på en låst dator under kontrollerade förutsättningar.

– Det är ju inte ett vanligt prov, om man säger så. Det är väldigt styrt likt nationella prov eller tentor på universitet, förklarar Jonathan.

Slutproven för certifieringarna är även tidsbegränsade. För MTA-certifikaten har man 45 minuter på sig och för andra certifikat är provtiden längre. För att bli godkänd krävs det att man får minst 70 procent rätt, en gräns som är satt av branschen för att säkerställa en tillräckligt hög kompetens- och kunskapsnivå. Jonathan säger också att eleverna utmanas ytterligare genom att slutproven är på engelska.

– Man tar det inte med en klackspark utan man måste plugga, man måste vilja.

Elev skriver slutprov för certifikat på NTI Gymnasiet Sundbyberg

Javed, elev på NTI Gymnasiet Sundbyberg, skrivet slutprovet för MTA 98-366 Networking Fundamentals
 

Certifikat – en genväg in i IT-branschen

Certifikat är en bra och viktig merit, inte minst inom IT-branschen. På grund av att det finns ett tydligt ramverk kring certifikaten, fungerar de som kunskapsbevis som är lätta för arbetsgivare att förstå. Jonathan förklarar att det är direkt meriterande att ha certifikat när man söker jobb inom IT-branschen. Om man då har med sig det redan från gymnasiet ökar sannolikheten att bli anställd direkt efter studenten avsevärt.

– Jag tror att certifikaten är en bra möjlighet för eleverna att komma ut i arbetslivet. Vi har haft elever som har fått jobb tack vare att de har tagit certifikat.
 

Varför ska man certifiera sig?

Certifikaten som eleverna tar är ett bevis på vad de faktiskt kan och är en kvalitetsstämpel. De ger också eleverna en inblick i vad branschen vill ha och behöver. Certifikaten kan även ses som förberedande inför vidare studier. Eleverna höjer sin kunskapsnivå ytterligare samtidigt som de får öva på att studera på ett annorlunda sätt vilket kommer att gynna de som väljer att fortsätta sina studier efter gymnasiet.

– När de väl förstår syftet bakom certifikaten är det många som vill haka på och ta flera certifikat.

Jonathan berättar att många av eleverna tycker att det är häftigt att de har möjlighet att certifiera sig redan på gymnasiet.

– Det bygger också karaktär. De får lyckas med någonting som är större än skolan, något som är mer på riktigt.
 

Diplom och Wall of Fame

Alla elever som certifierar sig på NTI Gymnasiet Sundbyberg får diplom. Jonathan berättar att de brukar ha en ceremoni när eleverna tar studenten där de får ut sina diplom i nya, fina ramar. Dessutom har skolan upprättat en Wall of Fame på en av skolans väggar där alla elevers certifikat ramas in och hängs upp.

Wall of Fame med MTA-certifikat på NTI Gymnasiet Sundbyberg

NTI Gymnasiet Sundbybergs Wall of Fame med flera MTA-certifikat