AcadeMedia, däribland fem NTI Gymnasier, har tillsammans med StudyBee utvecklat en digital plattform för bedömningsstöd. Plattformen som heter Study Bee Insight är ett så kallat “Early Warning System” (EWS) som hjälper lärare, skolledare och elevhälsopersonal att tidigt få syn på elevers resultat och identifiera de som har behov av olika former av extra stöd.

– Vi är väldigt glada över det här lyckade samarbetet. Produkten genererar automatiskt en EWS från lärarnas bedömningar, vilket hjälper skolorna att arbeta smartare och mer datadrivet. Det kommer att hjälpa våra lärare att ge elever rätt stöd i rätt tid, säger Ellen Lindqvist, skolchef på NTI Gymnasiet.

Sex gymnasieskolor deltar

– Från AcadeMedia har sex skolor medverkat i pilotprojektet för att utveckla tjänsten; Drottning Blanka Malmö Söderport och fem NTI Gymnasier runt om i landet: NTI Vetenskapsgymnasiet Helsingborg, NTI Gymnasiet Malmö, NTI Gymnasiet Kronhus, NTI Gymnasiet Kristianstad, NTI Gymnasiet Lund & NTI Vetenskapsgymnasiet Lund. Att som beställare få möjlighet att delta i utvecklingen av en tjänst som man själv ska använda är en unik möjlighet, menar Ellen Lindqvist.

– Att skolornas behov och önskemål ligger till grund för utvecklingen av produkten är en framgångsfaktor. Med det här samarbetet går vi från att enkom köpa en tjänst, till att bli medproducenter. Det tänker vi är en förutsättning för innovation.

I en EWS identifierar skolledning och lärare tidigt de elever som riskerar att få problem, eller redan har problem under skolgången. Med StudyBee Insight har verktyget tagits till Google Classroom och möjliggör där en matrisbedömning enligt Skolverkets kunskapskrav. Alltsammans visuellt presenterat för att på bästa sätt stötta lärare och skolledning i sin bedömning.

Digitalisering måste komma till nytta för lärarna

Edward Jensinger, har arbetat många år med digitalisering i skolan och också ingått i flera expertgrupper i ämnet. Sedan 2018 är han rektor på NTI Gymnasiet i Lund och har lett arbetet med att testa tjänsten inom AcadeMedia. Han ser flera fördelar med Studybee Insight.

– Digitalisering av skolan är inget självändamål utan den måste bli till nytta för lärare och elever. StudyBee har med det här verktyget lyckats att ge oss både en överblick och en djupare insikt i elevernas resultat och stödbehov, vilket ger oss ett bra beslutsunderlag för att tidigt kunna ge eleverna rätt stöd, säger han.

Fakta om StudyBee Insigths:
StudyBees verktyg för faktabaserad bedömning i Google Classroom lanserades för tre år sedan. StudyBee Insights är en fristående del som riktar sig till skolledare och som identifierar vilka elever som behöver stöd. I verktyget omvandlas data från lärarna till presenterade insikter. Tjänsten finns tillgänglig från februari 2021.