Förra veckan sjösattes www.snackamedsyv.se, en digital vägledningstjänst som bemannas av centralt anställda studie- och yrkesvägledare på AcadeMedia. Målgruppen är grundskoleelever, gymnasieelever och deras vårdnadshavare. Tjänsten är öppen för alla inom målgruppen, oavsett utbildningsanordnare. Man väljer att antingen bli uppringd, chatta eller ha samtal via skärmen.

Syftet med sajten är att erbjuda Sveriges grund- och gymnasieelever kvalitativ och oberoende studie- och yrkesvägledning. Sajten vill skapa möjligheter och öka tillgängligheten för ungdomar att boka en digital syv, som ett komplement till den vägledning som redan finns.

Vi vill avlasta de syv som har mycket på sitt bord. Har du frågor kring skolvalet eller kanske svårt att veta åt vilket håll du vill gå kan du vända dig till Snacka-med-SYV. Via det digitala forumet kan vi dela skärm och visa olika webbsidor. Vi vill också ge de elever som inte går eller kommer till skolan en chans att få prata med en syv online.

Välkommen!