Den 18 mars gick NTI Gymnasiets tillfälligt över till fjärr- distansundervisning på alla våra skolor. Beslutet kom efter regeringens rekommendation till landets samtliga gymnasieskolor och vuxenutbildningar att övergå till fjärr- och distansundervisning på grund av coronavirusets spridning.

Verktyg och plattformar för fjärr- och distansundervisning

Vår skola, som är en del av AcadeMedia, har en god beredskap för att gå över till fjärr- och distansundervisning med hjälp av goda förberedelser, samt de tekniska hjälpmedel våra skolor sedan tidigare använder sig av. Vi utgår i första hand från de verktyg våra lärare och elever redan känner till, vilket bland annat är Google Classroom och Schoolsoft. Google Meet är det verktyget vi använder för våra digitala lektioner.

Närvaro

Vid fjärrundervisning registrerar skolans lärare elevernas närvaro precis som vanligt. Vid frånvaro från fjärrundervisning på grund av sjukdom ska eleven anmäla detta via Schoolsoft enligt skolans vanliga rutiner.

Stödfilmer för fjärr- och distansundervisning

Vårdnadshavare får en allt viktigare roll när Sveriges gymnasieelever numera undervisas på distans på grund av Coronaviruset. Därför erbjuder vi nu alla Sveriges vårdnadshavare stöd i hur de bäst ska kunna stötta sina ungdomar som får fjärr- eller distansundervisning. Idag lanserar AcadeMedia den första filmen i en serie som ska hjälpa vårdnadshavare att få ökad förståelse av vad distans- och fjärrundervisning innebär.

Alla filmer publiceras på Youtube.