Vår omvärld förändras allt snabbare. Digitaliseringen tränger djupare in i alla delar av samhället och den tekniska utvecklingen omkullkastar den vardag vi är vana vid. Samtidigt blir arbetsmarknaden mer och mer snabbrörlig och ingen vet exakt hur den kommer att se ut i framtiden.

Men en sak vet vi, och det är att skolan har en nyckelroll. Det behövs utbildningar som ger unga människor verktyg och kunskaper som gör att de kan vara aktiva och ansvarstagande samhällsmedborgare. Inte bara för att kunna navigera i ett digitaliserat samhälle, utan också för att kunna vara med och leda utvecklingen av det.

Nu påbörjar vi den resan. Med 70 års samlad erfarenhet av utbildningar inom IT och teknik spänner NTI Gymnasiet och IT-Gymnasiet bågen för att tillsammans möta en av vår tids stora utmaningar. Ambitionen är att skapa framtidens vassaste tech-utbildningar, och ett steg på vägen är att de två verksamheterna går samman till en: NTI Gymnasiet.

I samband med detta byter alla IT-Gymnasier namn till NTI Gymnasiet och dessutom byter några skolor även sina individuella namn.

  • IT-Gymnasiet Göteborg blir NTI Gymnasiet Johanneberg.
  • NTI Gymnasiet Göteborg blir NTI Gymnasiet Kronhus.
  • IT-Gymnasiet Stockholm blir NTI Gymnasiet Gärdet.

IT-Gymnasiet och NTI Gymnasiet har länge legat i framkant i Sverige när det gäller utbildningar inom IT och teknik. Skolorna har jobbat nära varandra under flera år och genom att slå ihop verksamheterna kan skolorna fullt ut dra nytta av varandras kompetenser, resurser och idéer. Med 25 skolor under samma paraply skapas en stark och innovativ organisation som har goda möjligheter att leda utvecklingen av framtidens skola.

Framgångsrika skolor är en integrerad del av samhället, och NTI Gymnasiet ska vara en naturlig samarbetspartner för branschen och alla de aktörer som är med och driver samhällsutvecklingen. Som ett led i detta har vi redan inlett ett samarbete med RISE – statens eget forskningsinstitut som är ledande inom utveckling, teknik och digitalisering.

De senaste åren har både IT-Gymnasiet och NTI Gymnasiet jobbat framgångsrikt med det systematiska kvalitetsarbetet och resultatutvecklingen på skolorna är dokumenterat god. Allt fler elever når utbildningens mål. Det innebär att skolorna har en stabil grund att stå på i arbetet med att skapa de allra vassaste utbildningarna med fokus på den teknik som redan idag leder utvecklingen av samhället.

NTI Gymnasiet ska utbilda elever som kan leda och navigera i teknikdominerad framtid.

Tillsammans är vi starkare.