På NTI Vetenskapsgymnasiet Gävle har man under våren introducerat Hjärnstarkpromenader på skolan – ett sätt att främja både den fysiska aktiviteten och den psykiska hälsan. Promenaderna innebär att både elever och lärare promenerar två gånger under lektionstid varje dag, en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen. Nu har skolans initiativ uppmärksammats av regeringens kommitté för främjandet av ökad fysisk aktivitet.

Vill främja hälsa och bättre studieresultat

Idén till Hjärnstarkspromenaderna föddes hos läraren Peter Norberg som ville göra en konkret insats för att motverka det ökande stillasittandet.

– Vi ser att gymnasieungdomarna blir mer och mer stillasittande med försämrad mental hälsa som direkt följd. Vi vet också att fysisk aktivitet kan ha positiva effekter på akademiska resultat. Gymnasietiden sätter hård press på ungdomarna att prestera på hög nivå under lång tid. Därför borde fysisk aktivitet vara ett givet inslag i deras vardag, för att stärka deras motståndskraft.

Peter är hoppfull inför att initiativet kommer ge ett positivt utfall i elevernas prestationer i klassrummet.

– Vi vet att det kommer att förbättra deras psykiska och fysiska hälsa. Den förbättrade psykiska och fysiska hälsan kommer i sin tur att ge starkare individer som kan möta vardagens krav på prestationer av alla slag, säger han.

Uppmärksammas av regeringen

Under hösten fick NTI Vetenskapsgymnasiet Gävle en förfrågan av regeringens kommitté för främjandet av ökad fysisk aktivitet om att delta i ett webinarium inom programmet Kraftsamling för ungas hälsa. Syfte var att berätta om Hjärnstarkpromenaderna och inspirera andra gymnasieskolor till att integrera rörelse i elevernas vardag.

Webinariet hölls den 12 oktober på GIH, Stockholm, och moderator för dagen var Carolina Klüft. Webinariet filmades och kommer att kunna ses av alla gymnasieskolor i landet. NTI Vetenskapsgymnasiet Gävle uppmuntrar alla gymnasieskolor att ta ansvar för elevernas välmående och prestationer i klassrummet.

– Det är dags att testa nya vägar och visa att vi tar stillasittandet och dess konsekvenser på allvar. Forskningen talar sitt tydliga språk och vi måste lyssna på vetenskapens råd även på denna punkt.

Här kan du läsa mer om Hjärnstarkspromenaderna och hur skolan gått tillväga.