NTI Gymnasiet har ett framgångsrikt läsår bakom sig. I kvalitetsrapporten för 17/18 framgår det bland annat att över 90 procent av våra elever tar examen efter tre år, vilket placerar oss över rikssnittet.

NTI Gymnasiet har ett framgångsrikt läsår bakom sig. Vi har länge haft en hög andel elever som tar examen och läsåret 17/18 var inget undantag. Så många som 91,6 procent (rikssnitt 90,2 procent) av våra elever kunde ta studenten med ett examensbevis och därmed gå vidare mot jobb eller högra studier. NTI har haft en positiv trend under många år tack vare ett gediget kvalitetsarbete och uppföljningsarbete. Även betygen för våra elever blir bättre och bättre, där andelen som får F har gått ner de senaste åren.

Årets rapport visar att eleverna på NTI Gymnasiet inte bara får en bra utbildning, de känner sig även trygga och trivs på skolan. En anledning till att kvaliteten är så pass hög är det långsiktiga arbetet som NTI gör där varje elev får täta uppföljningar av sin kunskapsutveckling, vilket gör det lättare för eleverna att uppnå sina mål. Vi har också satsat på elevhälsan genom att stärka samarbetet mellan lärare och våra elevhälsoteam.

Här kan du ta del av våra kvalitetsrapporter.