NTI Gymnasiet har som ambition att alltid ligga i framkant vad gäller gymnasieutbildningar inom IT och Tech. Som en del i ledet startades under hösten kampanjen #lärarenvisarvägen, som går ut på att låta lärare certifiera sig inom Microsoft Technology Associate (MTA).

MTA är en certifiering som verifierar grundläggande teknisk kompetens inom tre primära områden: Programutveckling, databaser och IT -professionalitet. Certifieringen görs i samarbete med Certiport Sverige.

En av de första att bli certifierad var Patrik Kindman, lärare i IT-ämnen på NTI Gymnasiet i Malmö. Patrik förklarar att certifikaten är ett sätt att öka kvaliteten på undervisningen, men att det också fungerar som kvalitetssäkring när det kommer till att ligga rätt gentemot arbetslivet och vad som kan tänkas krävas av eleverna efter gymnasiet. Patrik förklarar vidare:

”Genom certifieringen hoppas vi lärare kunna motivera elever till att vilja göra detsamma. Vi måste ligga i framkant och visa eleverna vägen.”

Patrik berättar att elever som certifieras kan använda det som merit på sina Cv:n när det söker jobb och säger att det aldrig är fel att kunna visa upp sina kunskaper på fler sätt än genom gymnasiebetyg. Han menar dessutom att det förmodligen är lättare för en arbetsgivare att förstå sig på ett certifikat än ett kursbetyg.

”Kursen Dator- och nätverksteknik säger oftast inte särskilt mycket för en arbetsgivare. Om eleven däremot kan visa upp certifikatet MTA: Windows Server Administration Fundamentals vet arbetsgivaren vad eleven har för kunskaper.” 

Hittills har fler än 50 certifieringar tagits av lärare på 10 av NTI Gymnasiets skolor runtom i landet.

#lärarenvisarvägen

Kvalitetsarbete på NTI Gymnasiet