På NTI Gymnasiet går skolforskning och utveckling av undervisning hand i hand. Det mycket tack vare ett samarbetsavtal som tecknats mellan Uppsala Universitet, NTI Gymnasiet och flera andra skolhuvudmän.

— Det fina med det här samarbetet är att våra behov på skolan är det som driver forskningen, säger Mathias Laveno, rektor på NTI gymnasiet i Uppsala.

Samarbetet som löper under fem år sker mellan gymnasieskola, universitet och lärarprogrammen med det yttersta syftet att utgå från skolans utmaningar i dess vardag.

— Forskningen syfte och mål formuleras i nära samarbete med förstelärare och lärare. Det är de som berörs av forskningens resultat och det är rimligtvis deras problem och utmaningar som bör stå i fokus när man bedriver skolutveckling, säger Mathias Laveno.

Arbetar i team

NTI Gymnasiet arbetar med lärteam som leds av förstelärare vars uppgift bland annat är att identifiera utmaningar som lärare ställs inför i undervisningen. Sådana utmaningar passas vidare till en lektor som fångar upp frågeställningar och förankrar i litteraturen. På sikt identifierar lektorn tillsammans med försteläraren sedan områden som en systematiserad forskning kan ske kring, berättar Mathias Laveno.

På NTI Uppsala pågår nu rekryteringen av lektor med passande profil.

— Vi letar efter en person som har datorvetenskapligt intresse, är kopplad till ett universitet och är mycket intresserad av didaktik och pedagogik.

Vad är målet med samarbetet?

— Det är att bidra till skolutveckling och forskning och på köpet höja kvaliteten i vår undervisning, säger Mathias Laveno.

FAKTA: NTI Gymnasiets samarbete med Uppsala universitet

Vid sidan av gymnasiet i Uppsala är också NTI Vetenskapsgymnasiet i Stockholm och NTI Johanneberg i Göteborg med i satsningen.

Källa: NTI Gymnasiet Uppsala.

FAKTA: ULF – Utveckling, lärande forskning

Är en rikstäckande försöksverksamhet om praktiknära skolforskning som genomförs på uppdrag av regeringen. Uppsala Universitet har tillsammans universiteten i Göteborg, Umeå och Karlstad ansvar för verksamheten. Samarbetet pågår i fem år (2017-2021).

Källa: Uppsala Universitet.