NTI Gymnasiet har sedan oktober 2020 organiserat digital APL utomlands, och i fredags fick vi stå som gott exempel på UHR:s inspirationsseminarium. Seminariet syftade till att lyfta idéer och möjliga sätt för beviljade organisationer inom Erasmus+ Mobilitetsprojekt att genomföra sina utbyten, trots att möjligheten att arrangera dem fysiskt ute på företagen förlorats i sviterna av pandemin. “Vi vill visa att det går att fortsätta med kvalitativ APL ändå”, säger Pernilla Öhberg, internationell koordinator och APL-strateg på NTI Gymnasiet.

 

Inspiration till beviljade projekt inom Erasmus+ Mobilitet

Sedan hösten 2020 har NTI Gymnasiet samordnat flertalet digitala APL:er utomlands för sina elever, något vi i fredags fick berätta om på UHR:s inspirationsseminarium med fokus på Erasmus+ Mobilitetsprojekt.

Under hösten har vi letat efter goda exempel på vad man kan göra istället, vad man kan ersätta den fysiska mobiliteten med. Vi som myndighet kan bistå med regelverk och teknik, men vi kan inte översätta det direkt till hur en organisation kan arbeta med det rent praktiskt, så det är bättre om det kommer från en organisation som har den här erfarenheten. Vi vill få beviljade projekt att tänka om lite grann, vilka andra vägar finns det, och hur NTI Gymnasiet arbetar låter intressant för oss, säger Peter Eriksson på UHR, Universitet- och högskolerådet.

”Vi är i princip ensamma om att göra digital mobilitet utomlands, både i Sverige och Europa”

Erasmus+ Mobilitetsprojekt består av många grenar, varav en är KA1. Den inriktar sig mot att ge individer en möjlighet till lärande utomlands — till exempel praktik, APL och PRAO för elever, eller jobbskuggning för personal ute på företag och skolor. Det är inom ramen för KA1 som NTI Gymnasiet organiserar sin digitala praktik – eller mobilitet, som det benämns inom projektet.

Vi är i princip ensamma om att göra digital mobilitet utomlands, både i Sverige och Europa, säger Pernilla.

Startskottet: digital APL i Sydafrika

Pernilla Öhberg är internationell koordinator och APL-strateg på NTI Gymnasiet och hjälper skolorna att organisera APL utomlands. Hon berättar att när Coronaviruset nådde sin kulmen i mars 2020, ställdes alla utlandsutbyten in vilket medförde att de de snabbt behövde fundera ut en ny riktning. Med målet att fortsatt kunna bedriva en högkvalitativ yrkesutbildning trots begränsade resmöjligheter, började NTI Gymnasiet undersöka hur man skulle kunna samordna APL på andra sätt.

I höstas började NTI-gymnasierna tidigt att organisera APL digitalt här i Sverige, och då började vi fundera vidare. Våra elever är duktiga på IT och hela IT-industrin jobbar ju på distans egentligen, så nog kan vi kunna organisera det digitalt med företag även utomlands, tänkte vi.

Och den inställningen visade sig vara helt rätt. Idén om den digitala utlandspraktiken blev till verklighet i oktober 2020, då NTI Gymnasiet Luleå genom egen finansiering och i formen av ett pilotprojekt inledde sitt första samarbete med ett företag i Sydafrika. NTI-elever på IT-programmet har sedan i ett internationellt team fått jobba med datorsupport för företaget – ett initiativ som visat på stor potential, och som fick EU att ge stöd för att vidareutveckla arbetet med digital praktik inom Europas gränser.

Nu är vi i full gång och under fredagens event ville vi visa att det går att fortsätta med kvalitativ yrkesutbildning och APL ändå, trots att förutsättningarna är förändrade. Vi pratade både om vad vi har gjort och vilka möjligheter vi ser nu, säger Pernilla.

”Det finns alltid ett teoretiskt innehåll i all utbildning och det är inte alltid man måste verka i ett fysiskt sammanhang”

Inte bara för elever på IT-programmet

Hittills arrangerar NTI Gymnasiet digitala utbyten i Irland och Sydafrika, men möjligheter erbjuds nu även i Spanien, Italien och Tyskland. Främst har det varit IT-elever på El- och energiprogrammet som fått praktisera utomlands, men Pernilla är övertygad om att även andra program, oavsett yrkesinriktade eller teoretiska, kan haka på idén.

Startsträckan har varit ganska kort för oss eftersom vi har inriktade IT-utbildningar med elever som har IT-kompetens, och kan jobba på det här sättet. Det blir naturligt. Men jag ser inga hinder för att elever inom andra program också skulle kunna göra det. Det finns alltid ett teoretiskt innehåll i all utbildning och det är inte alltid man måste verka i ett fysiskt sammanhang, berättar Pernilla.

 2 NTI elever genomför digital APL på Irland
Teimor (till vänster) och Ahmad (till höger) är två NTI-elever som gör Digital APL i Irland. Där bygger de hemsidor för ett hantverksbolag och för en frisersalong.

Med lite kreativitet och engagemang kan även de mest praktiska sammanhangen översättas till en fungerande APL på distans tror Pernilla, och exemplifierar med en partnerorganisation i Tyskland som lagt fram spännande förslag.

De har varit snabba på att ställa om och komma med förslag på hur de kan skicka utrustning till våra elever. De har varit inne på att sätta ihop ett kit som motsvarar fyra veckors lärande, där eleverna först får bygga kretskort och sedan programmera det mot plattformen i Tyskland. Så samarbetar de kring det, så att det i slutändan blir en fungerande IKEA-uppkopplad lampa, till exempel. Det finns så mycket vi skulle kunna göra med det här, fortsätter hon.

Digital mobilitet – skapar helt nya samarbeten

NTI Gymnasiets partnerorganisationer runt om i Europa har gett stort stöd för idén – för uppdragen finns, trots pandemin, och så även viljan till att hitta nya vägar. Pernilla berättar att den digitala utlandspraktiken fått partnerorganisationerna att ta större ansvar, vilket för med sig goda effekter.

Inför mobiliteten har vi ju annars tagit hand om all typ av förberedelser, så som språkmässiga eller kulturella förberedelser, men nu när partnerorganisationerna fått chansen att tänka till kring sitt digitala erbjudande så har de börjat pusha gränsen mot oss, och tar mycket större ansvar i hela processen. Där har vi sett att denna typ av digital mobilitet skapar helt nya samarbeten med kollegor i Europa, så där finns stora möjligheter.

”Vi håller på med innovativ verksamhet och vi vill inte bara sitta och bida vår tid. Det finns hur mycket som helst man kan hitta på”

Utveckling i fokus trots pandemi – vill inte bida sin tid

Den digitala utlandspraktiken har väckt många tankar inför framtiden, och för NTI Gymnasiet är det viktigt att fortsätta utveckla erbjudandet.

— Just nu tänker de flesta inte så mycket på utveckling, för man har fullt upp med att bara bedriva sin kärnverksamhet. Men vi håller på med innovativ verksamhet och vi vill inte bara sitta och bida vår tid. Det finns hur mycket som helst man kan hitta på, säger Pernilla.

Två idéer handlar om hur internationella personalutbyten skulle kunna genomföras digitalt, och på hur digital utlandspraktik kan fungera som en trygg lösning för elever med särskilda behov.

Vi har elever idag som inte kan resa oavsett pandemi, och som tidigare kanske aldrig kommit ut på APL. Så det här är en fantastisk möjlighet för dem, och för många andra områden, fortsätter hon.

Vill du veta mer om NTI Gymnasiets digitala mobilitet? Hör av dig till Pernilla Öhberg på pernilla.ohberg@academedia.se.

Se även NTI Gymnasiets film om digital APL i Sydafrika.