Att samhället i och med COVID-19 står inför stora utmaningar har inte undgått någon. Bland annat råder stor brist på skyddsmaterial och annan utrustning i sjukvården. Nu har NTI Gymnasiet kanske hittat ett sätt att bidra.

Trots att gymnasieskolorna just nu är tomma på elever finns potential för att man inom de närmaste dagarna kan börja arbeta för fullt i NTI Gymnasiets makerspaces. Arbetet skulle i sådana fall utföras av skolornas 3D-skrivare. Tack vare 3D-skrivarna finns nämligen förutsättningar för att printa delar till den skyddsutrustning som används på landets sjukhus. Designen av visiren har visat sig vara tillräckligt bra för att fungera på de flesta vårdinrättningar.

Vill vara med och bidra

Två av de NTI-skolor som just nu tittar på lösningar för hur de skulle kunna bidra med skyddsutrustning är NTI Johanneberg, NTI Stockholm och NTI Örebro. NTI Johannebergs makerspace är utrustad med 10 stycken 3D-skrivare och de räknar med att på kort tid kunna producera 500 ansiktsvisir. Det är en tredjedel av de 1500 visir som i skrivande stund efterfrågas av Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Erik Isakson, rektor på NTI Johanneberg, berättar att han tycker att ett sådant arbete känns viktigt:

 ”Vi vill göra vårt bästa för att bidra i den svåra tid som vi befinner oss i”, säger Erik.  

NTI Stockholm 3D-printar visir

På bilden syns en av våra elever på NTI Gymnasiet Stockholm som är i full färd att starta upp produktionen.

Jobbar på att effektivisera processen

Vidare berättar Erik att det tar cirka 30 min att göra en 3D-printning och att de just nu jobbar på att effektivisera processen ytterligare. Planen är att arbeta utifrån en mall som skulle kunna printa 8 stycken ansiktsvisir samtidigt. Resultatet blir kompletta visir som håller över tid. När visiren printats behöver de först kvalitetssäkras innan de delas ut till behövande vårdinstanser. 

3D-skrivare printar skyddsvisir

OBS! För att allt ska ske på ett säkert sätt och följa givna föreskrifter (visiren måste exempelvis desinficeras korrekt), rekommenderas privatpersoner inte att skicka någonting direkt till sjukhusen. Arbetsmiljöverket informerar även om att det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa så att de skydd som används verkligen fungerar.