Snart kan NTI Gymnasiet Stockholm inviga sitt nya IT-labb. Projektet som planerats under lång tid har skett i nära samarbete med företag från branschen för att skapa ett så modernt och aktuellt labb som möjligt. “Det blir 32 stycken high-tech-arbetsplatser för eleverna, där de kan ta del av undervisningen och förberedas för yrkesutgången på bästa möjliga sätt”, säger Michael Helling som är lärare på skolans IT-program.

NTI Gymnasiet Stockholm har i nära kontakt med flera företag från branschen byggt upp ett helt nytt och toppmodernt IT-labb från grunden. Bakom projektet finns ett tydligt syfte: att kunna undervisa eleverna i en IT-miljö som efterliknar företagens, så att de går ut på arbetsmarknaden med så uppdaterade och relevanta kunskaper som möjligt. Michael Helling och Åke Carlson är båda lärare på IT-programmet och har varit drivande i projektet.

– Vi jobbar med IT och IT är en färskvara, det förändras hela tiden. Vi måste alltid ligga i framkant och då behöver undervisningen, utrustningen och undervisningsmetoderna följa med i den utvecklingen, säger Michael.

IT-labbet förankrat till Industri 4.0 – full digitalisering

IT-labbets struktur är starkt förankrat till Industri 4.0, som avser den nya fas i industriella revolutionen vi befinner oss i; där sammankoppling, automatisering, maskininlärning och realtidsdata är centrala fokusområden. Michael berättar att NTI Gymnasiet Stockholm nu bygger upp samma fysiska och virtuella miljöer som man arbetar med ute i arbetslivet.

– Det är full digitalisering. Idag bygger allt i samhället på molnbaserade tjänster, där alla företag jobbar enligt Industri 4.0 och nu gör vi likadant, för skolan och kunskapsinhämtning har precis samma behov. För att kunna förbereda våra elever på bästa möjliga vis, både för yrkesutbildningarna och för vidare studier, måste vår utbildning vara framtidssäkrad genom att vara kopplad till den utvecklingen.

alttext
 
alttext
Flera arbetsstationer är redan på plats.

Själva arbetsstationerna i labbsalen kommer bestå av helt nya skärmar, datorer, möbler och annan tillhörande utrustning.

– Det blir 32 stycken high-tech-arbetsplatser för eleverna, där de kan ta del av undervisningen och förberedas för yrkesutgången på bästa möjliga sätt.


”Då måste vi se till att vi har ett modernt IT-labb, att vi har framtiden redan här hos oss”


Samarbetar med företag – “Vi tittar minst tre år framåt”

Flera företag inom industrin har varit med och handlett projektet och hjälpt till i både stora och små frågor. Nyligen höll exempelvis en säkerhetsexpert från Bankgirot föredrag om säkerhet och vad som kan vara bra att tänka på.

– Vi tittar minst tre år framåt i tiden i vår planering. Därför måste vi ha god kontakt med branschen, för att kunna veta hur de arbetar och vad de arbetar med, så att vi kan väva in det i vår undervisning, säger Michael.

– Eleverna kommer ju ut i en värld där allting ligger i framkant. Vi vill förbereda dem så de inte kommer ut med gamla kunskaper, utan med de senaste kunskaperna. Då måste vi se till att vi har ett modernt IT-labb, att vi redan har framtiden redan här hos oss. Det är det vi bygger upp just nu, tillägger Åke.

Bidrar till programutveckling och samverkan

Eftersom IT-programmet på NTI Gymnasiet är ett yrkesprogram där praktik, APL (Arbetsplatsförlagt lärande) och skarpa, verklighetsförankrade projekt utgör en stor del av undervisningen, kommer det nya IT-labbet bidra till öka kvaliteten på utbildningen.

– Det nya IT-labbet öppnar för många möjligheter, särskilt nu när vi genomgår en pandemi och eleverna inte kan utföra sin APL ute hos företagen i deras IT-miljö. Med detta kan vi fortsätta erbjuda eleverna en kvalitativ APL, där de kan jobba på distans från skolans labb i en miljö som motsvarar företagens och som uppfyller skolverkets alla krav, säger Åke.


”Vi försöker se till att detta inte blir något slutet projekt bara hos oss utan vi tittar ur en Academedia-vy i vissa delar”


Kan samarbeta med andra program och gymnasier

Med ett modernare och mer avancerat IT-labb kan de också möta behoven hos de elever som behöver större utmaningar. Det skapar dessutom bättre förutsättningar och möjligheter att kunna samarbeta med såväl andra program lokalt, som med andra NTI- och Academedia-gymnasier på andra orter.

– Tanken är att det system vi bygger nu, med ett ytterst avancerat serversystem kopplat till labbsalen, ska göra att vi kan samarbeta med exempelvis estetiska programmet och möjliggöra för eleverna där att arbeta med wordpress via en virtuell wordpress-server till exempel. Så det är en del av den större programutvecklingen. Jag och Åke har också haft förmånen att få hjälpa till och samverka med Academedia-gymnasier i Göteborg och Örebro, vi försöker se till att detta inte blir något slutet projekt bara hos oss utan vi tittar ur en Academedia-vy i vissa delar, säger Michael.

Elever delaktiga i projektet – jobbar i fiktiva företag

Åke berättar också att elever varit delaktiga i arbetet med det nya IT-labbet. I form av skarpa uppdrag och som en del av undervisningen har de bland annat varit med och konfigurerat och kommit med egna synpunkter och tankar i projektet.

– Vi har en APL-verksamhet där vi skapat fiktiva företag som eleverna jobbar för. Och istället för att ta hjälp av externa företag när vi byggt upp labbet, har vi istället anlitat våra fiktiva företag. Så eleverna i de här företagen har både jobbat med projektet här från skolan och på fjärr hemifrån utifrån vilka behov de ser och med handledning från oss och våra samarbetspartners, berättar Åke.

Michael lyfter den positiva responsen de fått från flera elever.

– De tycker det är jätteintressant och de går in med liv och lust i arbetet. När det kommer till APL och man kommer ut på ett företag växer man som människa och man tar arbetet på större allvar. Att arbeta på det sättet tror jag motiverar många elever, vi har bara fått positiv respons än så länge.

Sex stycken elever hjälper till att packa upp utrustningen till det nya IT-labbet
(Fr. vänster) Liam, Alexander, Jonathan, Albin, Naser och William är några av de elever som varit med och byggt upp IT-labbet.

Har du några frågor om NTI Gymnasiet Stockholms nya IT-labb? Hör av dig till Michael.Helling@ntig.se eller ake.carlson@ntig.se

Du kan även läsa mer om IT-programmet på NTI Gymnasiet Stockholm.