Ett Makerspace är en kreativ verkstad som uppmuntrar till skapande, problemlösning och teknikutveckling. Nu tar NTI Gymnasieskolor nästa steg och etablerar Makerspace på alla sina 25 teknikinriktade gymnasieskolor runt om i Sverige. NTI Gymnasiet Västerås är först ut. 

-Ett Makerspace är en yta där våra elever får möjlighet att vara digitalt kreativa, där de kan gå från att ha en idé till att förverkliga det, säger Karwan Saeed Foad, rektor på NTI Gymnasiet i Västerås. På NTI:s 25 gymnasieskolor innebär detta i praktiken ett rum fyllt med 3D-skrivare, olika VR och AR-modeller, microdatorer, skruvar, Arduino kit, robotar och mycket annat.

Programmering och artificiell intelligens på gymnasiet

Makerspace på våra skolor blir en plats där eleverna kan förverkliga sina idéer och som ger lärarna möjlighet att ge eleverna uppgifter där de kan ta sina kunskaper till nya nivåer.

-Vi ger dem grunderna men i makerspacet kan de ta det till nästa nivå, berättar Ellen Lindqvist, skolchef för NTI:s gymnasieskolor. Elever som har fått grundkunskaper i programmering av våra lärare använder makerspacet för att fördjupa sig och till exempel utveckla artificiell intelligens till sina självkörande minirobotar.

Elevinflytande grunden för utvecklingen av Makerspace på NTI Gymnasiet

Vårt makerspace kommer till stor del att drivas av vår Makerklubb som är elevstyrd. Detta skapar ett otroligt elevengagemang där eleverna på skolan har makten att påverka innehållet och hur vi använder makerspacet, berättar rektor Karwan Saeed Foad.

“Makerspace ger oss möjlighet att göra våra tankar och ideer till verklighet. Allt vi kan fantisera om kan vi nu skapa och utveckla. Det finns oändligt med möjligheter och det ger oss kunskaper för framtiden” – Lucas Baunsgaard, Medlem i Makerklubb NTI Västerås

För mer information och visning av Makerspace på NTI Gymnasiet i Västerås – kontakta rektor Karwan Saeed Foad på Karwan.SaeedFoad@ntig.se, tel 021-403944 eller skolchef Ellen Lindqvist på ellen.lindqvist@ntig.se.