Vad kan en robot göra i skolan? Ganska mycket, är svaret på den frågan. Det gäller bara att hitta rätt användningsområden. Inför det här läsåret har NTI Gymnasiet köpt in robotar till alla sina skolor och just nu pågår tester för fullt.

– Kort beskrivet kan man säga att robotarna är en kombination av telefon- och konferensteknik på hjul som man kan navigera på distans. Helt enkelt en ny kontaktyta mellan skolor, lärare och omvärld. Den kan fylla flera funktioner och just nu testar våra skolor olika användningsområden, säger Sarah Stridfeldt, skolchef för NTI Gymnasiet.

Ledande på tech

Robotarna är en del i NTI Gymnasiets satsning på att skapa de främsta tech-utbildningarna i landet. Andra inslag i den satsningen är samarbetet med det statliga forskningsinstitutet RISE och att alla skolor utrustats med ett makerspace (ett slags digital verkstad).

Sarah Stridfeldt ger några konkreta exempel på hur robotarna kan användas i verksamheten.

– Om en skolas SYV eller kurator är sjuk kan vi enkelt koppla på en resurs från en annan skola. Vi kan också skapa ambulerande biblioteksassistenter som kan svara på elevers frågor. En annan aspekt är miljön, ibland kanske roboten kan användas för att spara in på resor. Vi tycker att det är viktigt att våga testa nytt för att hitta smarta lösningar och det är egentligen bara fantasin som sätter gränser, säger hon.

Ger eleverna nya idéer

NTI Gymnasiet i Malmö är en av de skolor som börjat använda roboten. Niklas Brogden, lärare i programmering och teknik, ser både möjligheter och begränsningar.

– Många elever är mycket intresserade av roboten och den ger dem nya idéer inom teknik. Som skola ser vi flera användningsområden, den kan till exempel användas i undervisningen på olika sätt och för att möjliggöra möten med elever och medarbetare på distans, säger han.

Det finns också utmaningar.

– Hur många elever som kan tänka sig att undervisas av en bortrest lärare, via roboten, varierar. Innehållet på sådana lektioner blir också lite begränsat, praktiska demonstrationer av till exempel nätverksanslutningar är svåra att genomföra, säger Niklas Brogden, och fortsätter.

– Hittills har vi använt roboten i undervisning inom till exempel digital säkerhet, gränssnittsdesign och implementation samt etisk problematik inom robotik i samröre med elever, berättar han.

Sarah Stridfeldt ser fram emot att se hur skolorna hittar nya användningsområden för robotarna under året.

– Genom att testa i skarpt läge kommer lärare upptäcka både fördelar och utvecklingsområden. En robot kan inte användas till allt, men jag är säker på att vi kommer att få se många kreativa lösningar på våra skolor, säger hon.