NTI Gymnasiet Skövde är en av drygt 3000 skolor världen över som erbjuder det ansedda IB-programmet. På gymnasieskolan ser man ett växande intresse för utbildningen som leder till en internationellt erkänd studentexamen.

IB-programmet International Baccalaureate Diploma Programme finns idag i 153 länder, och precis som i Skövde sker undervisningen alltid på engelska. Trots att merparten av eleverna på NTI Gymnasiet är svenska, så talas det tack vare IB-programmet upp emot 20 olika språk i korridorerna.

– Fler och fler elever ser mervärdet som IB-programmet ger, bland annat i form av bättre förberedelse för universitets- och högskolestudier, säger Christer Daggberg, rektor för NTI Gymnasiet i Skövde. – All undervisning sker på engelska, vilket är en fördel oavsett om man vill studera vidare i Sverige eller utomlands efter gymnasiet.

Valfriheten lockar såväl svenska som internationella elever till skolan. Programmet erbjuds endast på 29 skolor i Sverige, därför har NTI Gymnasiet i Skövde elever som veckopendlar till skolan för att ha möjlighet att läsa det prestigefyllda programmet.

Sebastian Landh läser sista året på skolans IB-program och menar att den största skillnaden mot svenska gymnasieprogram att kurserna undervisas på engelska:

– Jag valde IB-programmet för att det gav mig stor valmöjlighet och friheten att fokusera på de sex ämnen som intresserar mig, berättar Sebastian som i framtiden vill arbeta som pilot eller jägarsoldat i försvarsmakten.

Gemensamt för skolans IB-elever är ett intresse för andra länder, ungefär hälften av eleverna uppger att de vill satsa på studier utomlands efter gymnasiet. Själva IB-programmet är tvåårigt, alla elever i Sverige läser därför först ett förberedande år, kallat Pre-Diploma Programme, innan det riktiga IB-programmet tar vid.

Lydia Åkergren läser sista året på skolans IB-program. Efter studenten kommer hon förbereda sin flytt tillbaka till USA där hon bott tidigare. Enligt Lydia behöver man vara inställd på att plugga hårt om man vill läsa IB:

– Man måste vara villig att lägga mycket tid på sin skola varje dag. IB programmet håller generellt sett en högre nivå än de svenska gymnasieprogrammen.

NTI Gymnasiet i Skövde erbjuder förutom IB-programmet även Teknikprogrammet med inriktningen Informations- och medieteknik samt El- och energiprogrammet med inriktning Dator- och kommunikationsteknik. Unikt för skolan är också utbildningen till Gymnasieingenjör, som är ett fjärde påbyggnadsår till Teknikprogrammet.

För frågor eller besök på NTI Gymnasiet – kontakta rektor Christer Daggberg.